HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài It Ends Tonight | The All American Rejects tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

It Ends Tonight | The All American Rejects

It Ends Tonight

Your subtleties
They strangle me
I can’t explain myself at all.
And all the wants
And all the needs
All I don’t want to need at all.

The walls start breathing
My minds unweaving
Maybe it’s best you leave me alone.
A weight is lifted
On this evening
I give the final blow.

When darkness turns to light,
It ends tonight,
It ends tonight.

A falling star
Least I fall alone.
I can’t explain what you can’t explain.
You're finding things that you didn’t know
I look at you with such disdain

The walls start breathing
My minds unweaving
Maybe it’s best you leave me alone.
A weight is lifted
On this evening
I give the final blow.

[Chorus]
When darkness turns to light
It ends tonight,
It ends tonight.
Just a little insight won't make this right
It’s too late to fight
It ends tonight,
It ends tonight.

Now I’m on my own side
It’s better than being on your side
It’s my fault when you're blind
It’s better that I see it through your eyes

All these thoughts locked inside
Now you’re the first to know

When darkness turns to light
It ends tonight,
It ends tonight.
Just a little insight won't make this right
It’s too late to fight
It ends tonight,
It ends when darkness turns to light
It ends tonight,
It ends tonight.
Just a little insight won't make this right
It’s too late to fight
It ends tonight,
It ends tonight.

When darkness turns to light,
It ends tonight.

Lời Việt

It Ends Tonight | The All American Rejects


Sự tinh tế của em
Làm anh không biết nói sao
Chẳng thể giải thích được gì cả
Tất cả những nhu cầu
Tất cả những điều cần thiết
Và tất cả, anh chẳng muốn gì hết.

Bức tường như có nhịp thở
Tâm trí anh rã rượi.
Có lẽ em rời bỏ anh như thế là tốt.
Gánh nặng được cất bỏ (?)
Và chiều nay
cũng là lần cuối anh xao lòng.

Khi màn đêm đi vào ánh sáng
Là hết một đêm
Hết một đêm.

Kìa ngôi sao rơi
Cũng như anh đang rơi vào sự cô độc.
Anh không thể diễn giải được những gì em giải thích.
Em đang tìm kiếm những điều mà em chẳng rõ.
Nhìn vào em như thấy sự khinh miệt.

Bức tường như có nhịp thở
Tâm trí anh rã rượi.
Có thể em rời bỏ anh như thế là tốt.
Gánh nặng được cất đi
Chiều nay
Anh xúc động lần sau cuối.

Khi màn đêm đi vào ánh sáng
Là hết một đêm
Hết một đêm.
Chỉ là một chút thấu suốt chẳng thể là đúng đắn.
Thật quá trễ để cưỡng lại
Một đêm qua đi
Một đêm kết thúc.

Giờ đây mình anh với anh
Có lẽ như thế tốt hơn khi có em bên cạnh.
Đó là sai lầm của anh khi em mù quáng
Sẽ tốt hơn thế khi anh thấu qua đôi mắt em.

Khi màn đêm đi vào ánh sáng
Là hết một đêm
Hết một đêm.
Chỉ là một chút thấu suốt chẳng thể là đúng đắn.
Thật quá trễ để cưỡng lại
Một đêm kết thúc.
Điều đó cũng kết thúc khi màn đêm đi vào ánh sáng.
Đêm nay kết thúc
Đêm nay hết rồi
Chỉ là một chút thấu suốt chẳng thể là đúng đắn.
Thật quá trễ để cưỡng lại
Một đêm kết thúc.
Đêm nay kết thúc

Đêm nay, thấu tỏ
khi màn đêm đi vào ánh sáng.
Đêm nay hết rồi.

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.