HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Goodbye to love | The Carpenters tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Goodbye to love | The Carpenters

I'll say goodbye to love
No one ever cared if I should live or die
Time and time again the chance for love has passed me by
And all I know of love is how to live without it
I just can't seem to find it

So I've made my mind up
I must live my life alone
And though it's not the easy way
I guess I've always know

I'd say goodbye to love
There are no tomorrows for this heart of mine
Surely time will lose these bitter memories
And I'll find that there is someone to believe in
And to live for something I could live for

All the years of useless search
Have finally reached an end
Loneliness and empty days will be my only friend
From this day love is forgotten
I'll go on as best I can

What lies in the future is a mystery to us all
No one can predict the wheel of fortune as it falls
There may come a time when I will see that I've been wrong

But for now this is my song
And it's goodbye to love
I'll say goodbye to love

Lời Việt

Goodbye to love | The Carpenters

tôi sẽ nói lời tạm biệt với tình yêu
không ai quan tâm tôi có sống hay chết
thời gian cứ đi qua, cơ hội cho tình yêu cứ lần lượt vượt qua tôi
và tất cả những gì tôi biết về tình yêu là làm thế nào để sống không có nó
tôi dường như không thể tìm được tình yêu cho mình

nên tôi đã quyết định
tôi phải sống cuộc sống của tôi một mình
và mặc dù đó không là điều dễ dàng
tôi đoán tôi đã luôn biết vậy

tôi nói lời tạm biệt với tình yêu
chẳng có những ngày mai nào cho trái tim tôi
chắc chắn thời gian sẽ đánh mất đi những ký ức chua xót đấy
và tôi sẽ thấy rằng có một ai đấy để tôi tin tưởng
và sống vì những điều tôi có thể sống cho

tất thảy những tháng năm tìm kiếm trong vô dụng
cuối cùng sẽ với tới được đoạn kết
sự cô đơn và những ngày trống rỗng sẽ là người bạn duy nhất của tôi
từ ngày tình yêu bị quên lãng
tôi sẽ đi lên tốt như tôi có thể

những điều dối trá trong tương lai là một điều bí ẩn với chúng ta
không ai có thể đoán được bánh xe định mệnh khi nó lăn đi
sẽ có một lúc nào đấy khi tôi nhận ra rằng mình đã sai lầm

nhưng bây giờ đây là bài hát của tôi
và nó tạm biệt tình yêu
tôi sẽ nói lời tạm biệt tình yêu

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.