HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Isolation Years | Opeth tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Isolation Years | Opeth

There's a sense of longing in me
As I read Rosemary's letter
Her writing's honest
Can't forget the years she's lost

In isolation
She talks about her love
And as I read
"I'll die alone"
I know she's aching

There's a certain detail seen here
The pen must have slipped to the side
And left a stain
Next to his name
She knows he's gone

And isolation
Is all that would remain
"The wound in me is pouring out
To rest on a lover's shore"

Lời Việt

Isolation Years | Opeth

Có một cảm xúc khát khao trong tôi
Khi tôi đọc lá thư của Rosemary
Lá thư của nàng ôi sao chân thật
Nàng chẳng thể nào quên
những năm tháng đã đánh mất đi.

Trong cô độc
Nàng kể về tình yêu của chính mình
Và khi tôi đọc thấy
"Tôi sẽ chết trong cô đơn"
Tôi biết rằng nàng đang đau khổ.

Có một điều chính xác được thấy đây,
Cây bút chắc phải trượt về một phía
và để lại đó một vệt bẩn,
trước tên của gã,
Nàng biết rằng gã đã ra đi.

Và sự cô độc
là tất cả những gì còn lại đây,
"Vết thương trong tôi đang chảy tràn
Để vương lại trên bờ tình nhân đó."

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.