HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Glow Ella Henderson - Pop tại Baidich.com
Play Video Play Video
Music Play
Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Glow Ella Henderson - Pop

Like a chest of hidden gold
Shimmers in the depths below
We are, we are, the treasures that they hide
Like the sun that saves the night
Bursting through a darkened sky
We are, we are, soldiers of the light
And we will glow
Oh, oh, oh

So let them build their righteous tower
Our blazing hearts will burn it down
We are, we are, soldiers of the light
And we will glow
Oh, oh, oh

We are fire, we are fire
And our love will burn
The flame will never die
We are brighter, we are brighter
Let's show 'em how we light up tonight
And we will glow
Oh, oh, oh

Like a chest of hidden gold
Shimmers in the depths below
We are, we are, the treasures that they hide
Like the sun that saves the night
Bursting through a darkened sky
We are, we are, soldiers of the light
And we will glow
Oh, oh, oh

We are fire, we are fire
And our love will burn
The flame will never die
We are brighter, we are brighter
Let's show 'em how we light up tonight
And we will glow
Oh, oh, oh

And we will glow
Oh, oh, oh

We are fire, we shoot our flame up high
They see us burn across a thousand miles
We are brighter, the flame will never die
Let's show 'em how we light up tonight
Oh you and I we're soldiers of light

And we will glow
Oh, oh, oh
And we will glow
Oh, oh, oh
And we will glow

Lời Việt

Glow Ella Henderson - Pop

Như một cái rương chứa đầy những thỏi vàng bị cất giấu
Tỏa sáng lung linh trong cái thẳm sâu bên dưới đó
Chúng ta chính là, chính là, những kho báu mà họ cất giấu.
Như mặt trời bảo vệ bóng đêm
Bùng cháy xuyên qua bầu trời tối tăm
Chúng ta chính là, chính là, những người lính của ánh sáng
Và chúng ta sẽ tỏa sáng
Oh, oh, oh

Vì thế hãy cứ để họ xây lên cái tòa tháp chính nghĩa của họ đi
Trái tim đang rực cháy của chúng ta sẽ thiêu rụi nó
Chúng ta chính là, chính là, những người lính của ánh sáng
Và chúng ta sẽ tỏa sáng
Oh, oh, oh

Chúng ta là ngọn lửa, chúng ta là ánh lửa
Và tình yêu của chúng ta sẽ mãi cháy sáng
Ngọn lửa đam mê sẽ không bao giờ tắt
Chúng ta đang ngày càng rực rỡ, ngày càng rực rỡ hơn
Hãy cho họ thấy được cách chúng ta thắp sáng mọi thứ tối nay
Và chúng ta sẽ tỏa sáng
Oh, oh, oh

Như một cái rương chứa đầy những thỏi vàng bị cất giấu
Tỏa sáng lung linh trong cái thẳm sâu bên dưới đó
Chúng ta chính là, chính là, những kho báu mà họ cất giấu.
Như mặt trời bảo vệ bóng đêm
Bùng cháy xuyên qua bầu trời tối tăm
Chúng ta chính là, chính là, những người lính của ánh sáng
Và chúng ta sẽ tỏa sáng
Oh, oh, oh

Chúng ta là ngọn lửa, chúng ta là ánh lửa
Và tình yêu của chúng ta sẽ mãi cháy sáng
Ngọn lửa đam mê sẽ không bao giờ tắt
Chúng ta đang ngày càng rực rỡ, ngày càng rực rỡ hơn
Hãy cho họ thấy được cách chúng ta thắp sáng mọi thứ tối nay
Và chúng ta sẽ tỏa sáng
Oh, oh, oh

Và chúng ta sẽ tỏa sáng
Oh, oh, oh

Chúng ta là lửa, chúng ta đưa đam mê của chúng ta lên cao mãi
Họ thấy chúng ta bùng cháy từ cả ngàn miles phía xa
Chúng ta đang ngày càng rực rỡ, ngày càng rực rỡ hơn
Hãy cho họ thấy được cách chúng ta thắp sáng mọi thứ tối nay
Oh, bạn và tôi, chúng ta là những người lính của ánh sáng

Và chúng ta sẽ tỏa sáng
Oh, oh, oh
Và chúng ta sẽ tỏa sáng
Oh, oh, oh
Và chúng ta sẽ tỏa sáng

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.