HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Light Up The Dark Gabrielle Aplin - Rock tại Baidich.com
Play Video Play Video
Music Play
Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Light Up The Dark Gabrielle Aplin - Rock

I don’t have to mention that I saw you today
I shone the sun into your eyes
And you don’t always have to question why there’s pleasure and pain
Cos there’s no truth for you to find

I’m drawing perfect circles round the life that we could share
And what is ours, is ours to keep
I know the thing you want the most, you hide it over there
Safe at the dark end of the street

When the devil's waiting
Down by the river calling out
I wanna be the one to light up the dark in you
And when the flood is over and all the love is pouring out
I wanna be the one to light up the dark in you
Light up the dark in you
Light up the dark in you
Oh, light up the dark in you

There’s so little I’m afraid of when it comes to an end
But I can’t leave you on your own
When the chaos turns to silence and your enemies your friends
I will run away the storm

When the devil's waiting
Down by the river calling out
I wanna be the one to light up the dark in you
And when the flood is over and all the love is pouring out
I wanna be the one to light up the dark in you
Light up the dark in you
Light up the dark in you
Light, light up the dark in you
Light up the dark in you
Light up the dark in you
Light, light up the dark in you
Ooh...

When the devil's waiting
Down by the river calling out
I wanna be the one to light up the dark in you
And when the flood is over and all the love is pouring out
I wanna be the one to light up the dark in you
And when the devil's waiting
Down by the river calling out
I wanna be the one to light up the dark in you
And when the flood is over and all the love is pouring out
I wanna be the one to light up the dark in you
Light up the dark in you
Light up the dark in you
Light, light up the dark in you
Light up the dark in you

Lời Việt

Light Up The Dark Gabrielle Aplin - Rock

Em không cần phải đề cập rằng em đã thấy anh ngày hôm qua
Em thắp lên ánh sáng vào trong đôi mắt anh
Và anh không cần lúc nào cũng hỏi vì sao lại có cả niềm vui lẫn nỗi đau
Vì chẳng có sự thật nào cho anh khám phá đâu

Em đang vẽ những vòng tròn hoàn hảo xoay quanh cuộc sống chúng ta có thể chia sẻ
Và cái gì là của chúng ta, là của chúng ta để giữ lấy
Em biết thứ mà anh mong muốn nhất, anh giấu nó ở đằng kia
An toàn trong bóng tối nơi cuối con phố

Khi ma quỷ đang chờ đợi
Bên dòng sông gọi to tên của anh
Em muốn là người duy nhất để thắp sáng bóng tối trong anh
Và khi dòng lũ vừa qua đi, khi tất cả tình yêu đang được thổ lộ
Em muốn làm người duy nhất để thắp sáng bóng tối trong anh
Thắp sáng bóng tối trong anh
Thắp sáng bóng tối trong anh
Oh, Thắp sáng bóng tối trong anh

Chẳng có gì đáng để em phải sợ hãi khi nó kết thúc
Nhưng em không thể bỏ mặc anh
Khi sự hỗn loạn trở thành sự tĩnh lặng, kẻ thù của anh, bạn bè của anh
Em sẽ chạy trốn khỏi cơn bão

Khi ma quỷ đang chờ đợi
Bên dòng sông gọi to tên của anh
Em muốn là người duy nhất để thắp sáng bóng tối trong anh
Và khi dòng lũ vừa qua đi, khi tất cả tình yêu đang được thổ lộ
Em muốn làm người duy nhất để thắp sáng bóng tối trong anh
Thắp sáng bóng tối trong anh
Thắp sáng bóng tối trong anh
Thắp. thắp sáng bóng tối trong anh
Thắp sáng bóng tối trong anh
Thắp sáng bóng tối trong anh
Thắp. thắp sáng bóng tối trong anh
Ooh...

Khi ma quỷ đang chờ đợi
Bên dòng sông gọi to tên của anh
Em muốn là người duy nhất để thắp sáng bóng tối trong anh
Và khi dòng lũ vừa qua đi, khi tất cả tình yêu đang được thổ lộ
Em muốn làm người duy nhất để thắp sáng bóng tối trong anh
Và khi ma quỷ đang chờ đợi
Bên dòng sông gọi to tên của anh
Em muốn là người duy nhất để thắp sáng bóng tối trong anh
Và khi dòng lũ vừa qua đi, khi tất cả tình yêu đang được thổ lộ
Em muốn làm người duy nhất để thắp sáng bóng tối trong anh
Thắp sáng bóng tối trong anh
Thắp sáng bóng tối trong anh
Thắp. thắp sáng bóng tối trong anh
Thắp sáng bóng tối trong anh

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.