HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Don't Go Away Oasis - Pop tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Don't Go Away Oasis - Pop

Cold and frosty morning - there's not a lot to say
About the things caught in my mind.
And as the day was dawning my plane flew away
With all the things caught in my mind.

And I wanna be there when you're coming down
And I wanna be there when you hit the ground

So don't go away,
Say what you say
Say that you'll stay
Forever and a day
In the time of my life
'cause I need more time,
Yes, I need more time
Just to make things right

Damn my situation and the games I have to play
With all the things caught in my mind.
Damn my education - I can't find the words to say
With all the things caught in my mind.

And I wanna be there when you're coming down
And I wanna be there when you hit the ground

So don't go away,
Say what you say
Say that you'll stay
Forever and a day
In the time of my life
'cause I need more time,
Yes, I need more time
Just to make things right

Me and you - what's going on?
All we seem to know is how to show
The feelings that are wrong.

[x2]
So don't go away,
Say what you say
Say that you'll stay
Forever and a day
In the time of my life
'cause I need more time,
Yes, I need more time
Just to make things right

[x2]
Yes, I need more time
Just to make things right

So don't go away.

Lời Việt

Don't Go Away Oasis - Pop

Một sáng giá lạnh và chẳng có gì nhiều để nói
Về những điều trong tâm trí anh.
Và vào lúc bình minh, máy bay của anh cất cánh
Cùng mọi điều trong tâm trí anh.

Và anh muốn ở cạnh bên khi em xuống dốc
Và anh muốn ở cạnh bên khi em vấp ngã

Xin đừng rời xa anh,
Hãy nói những gì em muốn
Hãy nói rằng em sẽ ở lại
Mãi mãi và mỗi ngày
Trong suốt cuộc đời anh
Vì anh cần thêm thời gian,
Đúng, anh cần thêm thời gian
Để khiến mọi thứ tốt đẹp hơn

Tình trạng của anh và những trò chết tiệt anh phải chơi
Cùng mọi điều trong tâm trí anh.
Vốn học khốn kiếp khiến anh không tìm được lời nào để nói
Cùng mọi điều trong tâm trí anh.

Và anh muốn ở cạnh bên khi em xuống dốc
Và anh muốn ở cạnh bên khi em vấp ngã

Xin đừng rời xa anh,
Hãy nói những gì em muốn
Hãy nói rằng em sẽ ở lại
Mãi mãi và mỗi ngày
Trong suốt cuộc đời anh
Vì anh cần thêm thời gian,
Đúng, anh cần thêm thời gian
Để khiến mọi thứ tốt đẹp hơn

Chuyện gì đang diễn ra giữa anh và em thế?
Đôi ta dường như chỉ biết bày tỏ
Những cảm xúc thật lầm lẫn.

[x2]
Xin đừng rời xa anh,
Hãy nói những gì em muốn
Hãy nói rằng em sẽ ở lại
Mãi mãi và mỗi ngày
Trong suốt cuộc đời anh
Vì anh cần thêm thời gian,
Đúng, anh cần thêm thời gian
Để khiến mọi thứ tốt đẹp hơn

[x2]
Đúng, anh cần thêm thời gian
Để khiến mọi thứ tốt đẹp hơn

Xin đừng rời xa anh.

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.