HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Sledgehammer Fifth Harmony - Pop tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Sledgehammer Fifth Harmony - Pop

If you could take my pulse right now
It would feel just like a sledgehammer
If you could feel my heart beat now
It would hit you like a sledgehammer

I don't admit it
I play it cool
But every minute
That I'm with you

I feel the fever and I won't lie
I break a sweat
My body's telling
All the secrets I ain't told you yet

(Oh oh)
I struggle to contain (whoa oh)
The love that's in my veins (oh oh)
And how it circulates (oh oh)

If you could take my pulse right now
It would feel just like a sledgehammer
If you could feel my heart beat now
It would hit you like a sledgehammer

You're taken over the beat of my body
You just don't let up, don't let up
You're taken over the beat of my body
But you lift me up, lift me up
If you take my pulse right now
It would feel just like a sledgehammer

So close together
So far apart
You're turning me on
And my fire's waitin' for your spark

(Oh oh)
I struggle to contain (whoa oh)
The love that's in my veins (oh oh)
And how it circulates (oh oh)

If you could take my pulse right now
It would feel just like a sledgehammer
If you could feel my heart beat now
It would hit you like a sledgehammer

You're taken over the beat of my body
You just don't let up, don't let up
You're taken over the beat of my body
But you lift me up, lift me up
If you take my pulse right now
It would feel just like a sledgehammer

The truth is out
No stopping now
I'm getting closer
I've had enough
Undress my love
I'm coming over

If you take my pulse right now
It would feel just like a sledgehammer, oh
And if you take my pulse right now
It would feel just like a sledgehammer, hammer, oh

If you take my pulse

If you could take my pulse right now
It would feel just like a sledgehammer
If you could feel my heart beat now
It would hit you like a sledgehammer

You're taken over the beat of my body
You just don't let up, don't let up
You're taken over the beat of my body
But you lift me up, lift me up
If you take my pulse right now
It would feel just like a sledgehammer

Lời Việt

Sledgehammer Fifth Harmony - Pop

Nếu giờ anh bắt mạch cho em
Thì cảm giác mạch đập sẽ như búa tạ gõ vậy
Nếu giờ anh cảm nhận được nhịp đập con tim em
Thì cảm giác ấy chẳng khác gì búa bổ đâu

Em đâu có phủ nhận
Em cố tình chảnh đó
Nhưng từng phút
Ở gần anh

Cơ thể em cứ rần rần ấy, em nói thiệt đó
Em chẳng tốn công thể hiện
Vì cơ thể em thể hiện ra hết
Những bí mật mà em chưa tiết lộ ấy

Ố Ô
Em vật lộn để kìm chế
Tình yêu đang chảy trong huyết mạch em
Và tình yêu ấy lan truyền nhanh thiệt nhanh

Nếu giờ anh bắt mạch cho em
Thì cảm giác mạch đập sẽ như búa tạ gõ vậy
Nếu giờ anh cảm nhận được nhịp đập con tim em
Thì cảm giác ấy chẳng khác gì búa bổ đâu

Anh kiểm soát hoàn toàn cơ thể em mất rồi
Anh đâu có buông tha, đâu có buông tha
Anh kiểm soát hoàn toàn cơ thể em mất rồi
Nhưng anh cho em cảm giác bay bổng
Nếu giờ anh bắt mạch cho em
Thì cảm giác mạch đập sẽ như búa tạ gõ vậy

Gần thiệt gần
Mà xa cũng thật xa
Anh khiến em bồn chồn không yên
Và ngọn lửa trong em có thể bùng cháy bất cứ lúc nào

Ố Ô
Em vật lộn để kìm chế
Tình yêu đang chảy trong huyết mạch em
Và tình yêu ấy lan truyền nhanh thiệt nhanh

Nếu giờ anh bắt mạch cho em
Thì cảm giác mạch đập sẽ như búa tạ gõ vậy
Nếu giờ anh cảm nhận được nhịp đập con tim em
Thì cảm giác ấy chẳng khác gì búa bổ đâu

Anh kiểm soát hoàn toàn cơ thể em mất rồi
Anh đâu có buông tha, đâu có buông tha
Anh kiểm soát hoàn toàn cơ thể em mất rồi
Nhưng anh cho em cảm giác bay bổng
Nếu giờ anh bắt mạch cho em
Thì cảm giác mạch đập sẽ như búa tạ gõ vậy

Toàn bộ sự thật là thế đó
Em sẽ không đắn đó nữa
Em sẽ tới gần anh
Em chịu đựng đủ rồi
Không cần che giấu tình yêu này nữa
Em tới đây nè

Nếu giờ anh bắt mạch cho em
Thì cảm giác mạch đập sẽ như búa tạ gõ vậy
Nếu giờ anh cảm nhận được nhịp đập con tim em
Thì cảm giác ấy chẳng khác gì búa bổ đâu

Nếu giờ anh bắt mạch cho em

Nếu giờ anh bắt mạch cho em
Thì cảm giác mạch đập sẽ như búa tạ gõ vậy
Nếu giờ anh cảm nhận được nhịp đập con tim em
Thì cảm giác ấy chẳng khác gì búa bổ đâu

Anh kiểm soát hoàn toàn cơ thể em mất rồi
Anh đâu có buông tha, đâu có buông tha
Anh kiểm soát hoàn toàn cơ thể em mất rồi
Nhưng anh cho em cảm giác bay bổng
Nếu giờ anh bắt mạch cho em
Thì cảm giác mạch đập sẽ như búa tạ gõ vậy

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.