HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài First Of May | Bee Gees tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

First Of May | Bee Gees

First of May
Tác giả: The Bee Gees
When I was small, and Christmas trees were tall,
we used to love while others used to play.
Don't ask me why, but time has passed us by,
some one else moved in from far away.
(chorus)
Now we are tall, and Christmas trees are small,
and you don't ask the time of day.
But you and I, our love will never die,
but guess we'll cry come first of May.

The apple tree that grew for you and me,
I watched the apples falling one by one.
And I recall the moment of them all,
the day I kissed your cheek and you were gone.

(chorus...)
When I was small, and Christmas trees were tall,
do do do do do do do do do...
Don't ask me why, but time has passed us by,
some one else moved in from far away.


Lời Việt

First Of May | Bee Gees

Khi tôi còn thơ bé còn lúc ấy cây Nôen thật cao,
Chúng tôi đã yêu thương nhau còn những người khác nô đùa
Đừng hỏi tôi tại sao, nhưng thời gian đã trôi qua, người ấy cũng đã đi rồi

Bây giờ chúng tôi đã lớn khôn, còn cây Nôen thì nhỏ lại
Và em đã không hỏi tôi khoảnh khắc ấy
Nhưng giữa tôi và em, tình yêu sẽ là vĩnh cửu.
Có khi đầu tháng 5 này chúng tôi sẽ khóc

Cây táo đã lớn lên cùng với tôi và em
Tôi đã quan sát từng qủa táo rụng
Và tôi chợt nhớ lại những khoảng khắc ấy
Ngày mà tôi đã hôn lên má em và em đã ra đi

Khi tôi còn thơ bé còn lúc ấy cây Nôen thật cao,

Đừng hỏi tôi tại sao, nhưng thời gian đã qua, và người ấy cũng đã đi rồi

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.