HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Loving Is Easy Union J - Pop tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Loving Is Easy Union J - Pop

We were lost in the middle
Like bottles in the ocean
But we found one another
Like the answer to a question
Like words to a love song
Like a river to the red sea
Finding you is so hard

But loving you is easy
Loving you is easy, loving you is easy
Finding you is so hard
Loving you is easy

[Instrumental]

We were lost in the middle
Like bottles in the ocean
But we found one another
Like the answer to a question
Like words to a love song
Like a river to the red sea
Finding you is so hard

But loving you is easy
Loving you is easy, loving you is easy
Finding you is so hard
But loving you is easy

Loving you, I've been loving you
Loving you, I've been loving you
Loving you, I've been loving you
Loving you, I've been loving you
Loving you, I've been loving you
Loving you, I've been loving you

Finding you is so hard

I think I've finally found the one
Here's come the change
I think the change has just begun
I'm not the same
I think I've finally found the one
Here's come the change
I think the change has just begun
I'm not the same
I think I've finally found the one

We were lost in the middle
Like bottles in the ocean
But we found one another
Like the answer to a question
Like words to a love song
Like a river to the red sea
Finding you is so hard
But loving you is easy

Lời Việt

Loving Is Easy Union J - Pop

Chúng ta lạc lối ở giữa lưng chừng
Như chiếc lọ trôi dạt nơi đại dương
Nhưng chúng ta lại tìm thấy một thứ khác
Như câu trả lời cho câu hỏi
Như ngôn từ của bản tình cả
Như dòng sông dẫn ra biển đỏ
Tìm em thật khó

Nhưng yêu em thật dễ dàng
Yêu em mới dễ dàng làm sao
Tìm em thật khó
Yêu em mới dễ dàng

Chúng ta lạc lối ở giữa lưng chừng
Như chiếc lọ trôi dạt nơi đại dương
Nhưng chúng ta lại tìm thấy một thứ khác
Như câu trả lời cho câu hỏi
Như ngôn từ của bản tình cả
Như dòng sông dẫn ra biển đỏ
Tìm em thật khó

Nhưng yêu em thật dễ dàng
Yêu em mới dễ dàng làm sao
Tìm em thật khó
Yêu em mới dễ dàng

Yêu em, anh đã yêu em mất rồi
Yêu em, anh đã yêu em mất rồi
Yêu em, anh đã yêu em mất rồi
Yêu em, anh đã yêu em mất rồi
Yêu em, anh đã yêu em mất rồi
Yêu em, anh đã yêu em mất rồi

Tìm em thật khó

Tôi nghĩ tôi đã tìm thấy người đó rồi
Sự thay đổi sắp đến rồi
Tôi nghĩ sự đổi thay mới chỉ bắt đầu thoi
Tôi không còn như trước nữa
Tôi nghĩ tôi đã tìm thấy người đó rồi
Sự thay đổi sắp đến rồi
Tôi nghĩ sự đổi thay mới chỉ bắt đầu thoi
Tôi không còn như trước nữa

Chúng ta lạc lối ở giữa lưng chừng
Như chiếc lọ trôi dạt nơi đại dương
Nhưng chúng ta lại tìm thấy một thứ khác
Như câu trả lời cho câu hỏi
Như ngôn từ của bản tình cả
Như dòng sông dẫn ra biển đỏ
Tìm em thật khó
Nhưng yêu em thật dễ dàng

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.