HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài I Don't Know What I Can Save You From Kings Of Convenience - Alternative tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

I Don't Know What I Can Save You From Kings Of Convenience - Alternative

You called me after midnight,
It must have been three years since we last spoke.
I slowly tried to bring back
The image of your face from the memories so old.

I tried so hard to follow,
But didn't catch a half of what had gone wrong,
Said "I don't know what I can save you from. "
I don't know what I can save you from.

I asked you to come over,
And within half an hour,
You were at my door.

I had never really known you,
But I realized that the one you were before,
Had changed into somebody for whom
I wouldn't mind to put the kettle on.

Still I don't know what I can save you from.
I don't know what I can save you from.
I don't know what I can save you from.
I don't know what I can save you from.
I don't know what I can save you from.

Lời Việt

I Don't Know What I Can Save You From Kings Of Convenience - Alternative

Em gọi cho tôi khi đã quá nửa đêm
Chắc cũng ba năm rồi từ khi ta nói chuyện lần cuối
Tôi từ từ cố gợi lại
Dáng hình khuôn mặt em từ những kí ức xưa cũ.

Tôi cố gắng theo kịp câu chuyện,
Nhưng cũng không hiểu hết được mọi chuyện trở nên tồi tệ từ đâu nữa,
Tôi nói rằng "Anh chẳng biết anh có thể cứu em khỏi điều gì."
Tôi chẳng biết tôi có thể cứu em khỏi điều gì.

Tôi mời em tới nhà,
Và trong vòng nửa giờ,
Em đã ở trước ngưỡng cửa nhà tôi.

Tôi chưa bao giờ thực sự hiểu rõ em,
Nhưng tôi nhận ra rằng con người em trước kia,
Đã trở thành một người khác
Mà tôi sẽ chẳng ngại ngùng đặt ấm trà lên mời.

Tôi vẫn chẳng biết tôi có thể cứu em khỏi điều gì.
Tôi chẳng biết tôi có thể cứu em khỏi điều gì.
Tôi chẳng biết tôi có thể cứu em khỏi điều gì.
Tôi chẳng biết tôi có thể cứu em khỏi điều gì.
Tôi chẳng biết tôi có thể cứu em khỏi điều gì.

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.