HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài The Hanging Tree Jennifer Lawrence - tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

The Hanging Tree Jennifer Lawrence -

Are you, are you
Coming to the tree?
They strung up a man
They say who murdered three.
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met at midnight
In the hanging tree.

Are you, are you
Coming to the tree?
Where dead man called out
For his love to flee.
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met at midnight
In the hanging tree.

Are you, are you
Coming to the tree?
Where I told you to run,
So we'd both be free.
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met at midnight
In the hanging tree.

Are you, are you
Coming to the tree?
[Movie line:] Wear a necklace of rope,
[Soundtrack line:] Wear a necklace of hope,
Side by side with me.
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met at midnight
In the hanging tree.

Are you, are you
Coming to the tree?
Where I told you to run,
So we'd both be free.
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met at midnight
In the hanging tree.

Are you, are you
Coming to the tree?
They strung up a man
They say who murdered three.
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met at midnight
In the hanging tree.

Are you, are you
Coming to the tree?
Where dead man called out
For his love to flee.
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met at midnight
In the hanging tree.

Lời Việt

The Hanging Tree Jennifer Lawrence -

Anh có, anh có...
Đến chỗ cái cây ấy chứ?
Người ta treo cổ một người đàn ông
Họ nói hắn đã giết ba mạng người
Có những điều kỳ lạ đã xảy ra ở đây
Sẽ không có kẻ lạ nào
Nếu ta gặp nhau lúc nửa đêm
Ở cây treo cổ

Anh có, anh có...
Đến chỗ cái cây ấy chứ?
Nơi người đã qua đời hô hoán
Để người ông yêu trốn thoát
Có những điều kỳ lạ đã xảy ra ở đây
Sẽ không có kẻ lạ nào
Nếu ta gặp nhau lúc nửa đêm
Ở cây treo cổ

Anh có, anh có...
Đến chỗ cái cây ấy chứ?
Nơi em bảo anh hãy chạy đi
Để cả hai ta đều được tự do
Có những điều kỳ lạ đã xảy ra ở đây
Sẽ không có kẻ lạ nào
Nếu ta gặp nhau lúc nửa đêm
Ở cây treo cổ

Anh có, anh có...
Đến chỗ cái cây ấy chứ?
[Lời trong phim:] Đeo vòng cổ bằng dây thừng
[Lời trong đĩa nhạc:] Đeo vòng cổ của hy vọng
Kề vai sát cánh cùng em
Có những điều kỳ lạ đã xảy ra ở đây
Sẽ không có kẻ lạ nào
Nếu ta gặp nhau lúc nửa đêm
Ở cây treo cổ

Anh có, anh có...
Đến chỗ cái cây ấy chứ?
Nơi em bảo anh hãy chạy đi
Để cả hai ta đều được tự do
Có những điều kỳ lạ đã xảy ra ở đây
Sẽ không có kẻ lạ nào
Nếu ta gặp nhau lúc nửa đêm
Ở cây treo cổ

Anh có, anh có...
Đến chỗ cái cây ấy chứ?
Người ta treo cổ một người đàn ông
Họ nói hắn đã giết ba mạng người
Có những điều kỳ lạ đã xảy ra ở đây
Sẽ không có kẻ lạ nào
Nếu ta gặp nhau lúc nửa đêm
Ở cây treo cổ

Anh có, anh có...
Đến chỗ cái cây ấy chứ?
Nơi người đã qua đời hô hoán
Để người ông yêu trốn thoát
Có những điều kỳ lạ đã xảy ra ở đây
Sẽ không có kẻ lạ nào
Nếu ta gặp nhau lúc nửa đêm
Ở cây treo cổ

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.