HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Immortals (OST Big Hero 6) Fall Out Boy - Rock tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Immortals (OST Big Hero 6) Fall Out Boy - Rock

They say we are what we are,
But we don't have to be,
I'm bad behavior but I do it in the best way,
I'll be the watcher (watcher) of the eternal flame,
I'll be the guard dog of all your fever dreams,

Oooooooh
I am the sand in the bottom half of the hourglass (glass, glass)
Oooooooh,
I try to picture me without you but I can't

'Cause we could be immortals, immortals
Just not for long, for long,
And live with me forever now,
Pull the blackout curtains down,
Just not for long, for long,
Because we could be immooooooo- immortals,
Immooooooo- immortals,
Immooooooo- immortals,
Immooooooo- immortals,

Sometimes the only pay off for having any faith,
Is when it's tested again and again everyday,
I'm still comparing your past to my future,
It might be your wound but they're my sutures,

Oooooooh
I am the sand in the bottom half of the hourglass (glass, glass)
Oooooooh,
I try to picture me without you but I can't

'Cause we could be immortals, immortals,
Just not for long, for long,
And live with me forever now,
Pull the blackout curtains down,
Just not for long, for long,
We could be immooooooo- immortals,
Immooooooo- immortals,

Immortals,
And live with me forever now,
Pull the blackout curtains down,

we could be immortals, immortals,
Just not for long, for long,
We could be immooooooo- immortals,
Immooooooo- immortals,
Immooooooo- immortals,
Immooooooo- immortals,

Lời Việt

Immortals (OST Big Hero 6) Fall Out Boy - Rock

Người ta nói chúng ta là chính bản thân ta
Nhưng chúng ta không cần phải như thế
Tôi có hành vi xấu nhưng tôi làm nó theo cách hay nhất
Tôi sẽ là người canh gác ngọn lửa vĩnh hằng
Tôi sẽ là khuyển hộ vệ của mọi cơn mơ dữ của bạn

Oooooooh
Tôi là hạt cát ở phần giữa đáy của chiếc đồng hồ cát (cát, cát)
Oooooooh,
Tôi cố hình dung bản thân khi thiếu bạn nhưng không thể

Vì chúng ta có thể là những kẻ bất tử, bất tử
Nhưng không lâu, không lâu đâu
Và hãy sống cùng tôi mãi mãi ngay lúc này
Kéo hết những tấm rèm che phủ bóng tối xuống
Nhưng không lâu, không lâu đâu
Bởi vì chúng ta có thể là những kẻ bất tử, bất tử
Những kẻ bất tử
Những kẻ bất tử
Những kẻ bất tử

Đôi khi sự đáp trả duy nhất cho việc giữ niềm tin
Là khi nó được thử thách lần này đến lần khác từng ngày
Tôi vẫn so sánh quá khứ của bạn với tương lai của tôi
Với bạn có thể là vết thương nhưng với tôi là những vết khâu

Oooooooh
Tôi là hạt cát ở phần giữa đáy của chiếc đồng hồ cát (cát, cát)
Oooooooh,
Tôi cố hình dung bản thân khi thiếu bạn nhưng không thể

Vì chúng ta có thể là những kẻ bất tử, bất tử
Nhưng không lâu, không lâu đâu
Và hãy sống cùng tôi mãi mãi ngay lúc này
Kéo hết những tấm rèm che phủ bóng tối xuống
Nhưng không lâu, không lâu đâu
Chúng ta có thể là những kẻ bất tử, bất tử
Những kẻ bất tử

Những kẻ bất tử
Và hãy sống cùng tôi mãi mãi ngay lúc này
Kéo hết những tấm rèm che phủ bóng tối xuống

Chúng ta có thể là những kẻ bất tử, bất tử
Nhưng không lâu, không lâu đâu
Chúng ta có thể là những kẻ bất tử, bất tử
Những kẻ bất tử
Những kẻ bất tử
Những kẻ bất tử

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.