HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Unbelievers Vampire Weekend - Alternative tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Unbelievers Vampire Weekend - Alternative

Got a little soul
The world is a cold, cold place to be
Want a little warmth
But who’s gonna save a little warmth for me?

We know the fire awaits unbelievers
All of the sinners the same
Girl, you and I will die unbelievers
Bound to the tracks of the train

If I’m born again I know that the world will disagree
Want a little grace but who’s gonna say a little grace for me?

We know the fire awaits unbelievers
All of the sinners the same
Girl, you and I will die unbelievers
Bound to the tracks of the train

I’m not excited, but should I be?
Is this the fate that half of the world has planned for me?

I know I love you
And you love the sea
But what holy water contains a little drop, little drop for me?

See the sun go down
It’s going on down, and the night is deep
Want a little light
But who’s gonna save a little light for me?

We know the fire awaits unbelievers
All of the sinners the same
Girl, you and I will die unbelievers
Bound to the tracks of the train

I’m not excited, but should I be?
Is this the fate that half of the world has planned for me?

I know I love you
And you love the sea
But what holy water contains a little drop, little drop for me?

I’m not excited, but should I be?
Is this the fate that half of the world has planned for me?

I know I love you
And you love the sea
But what holy water contains a little drop, little drop for me?

Lời Việt

Unbelievers Vampire Weekend - Alternative

Có một linh hồn nhỏ bé
Thế giới này thật lạnh lẽo, thật lạnh lẽo để tồn tại
Muốn một chút hơi ấm
Nhưng ai sẽ dành chút ấm áp cho tôi đây?

Ta đều biết lửa thiêu đợi chờ những kẻ vô đạo
Những kẻ tội đồ đều thế thôi
Em à, ta sẽ chết như những kẻ vô đạo
Sẽ bị buộc vào đường ray tàu hỏa thôi

Nếu tôi được sinh ra lần nữa chắc chắn thế giới này sẽ phản đối
Muốn một chút chiếu cố nhưng ai sẽ nói những lời đó cho tôi đây?

Ta đều biết lửa thiêu đợi chờ những kẻ vô đạo
Những kẻ tội đồ đều thế thôi
Em à, ta sẽ chết như những kẻ vô đạo
Sẽ bị buộc vào đường ray tàu hỏa thôi

Anh chẳng háo hức đâu, nhưng liệu anh có nên thế không?
Liệu đây có phải số phận mà nửa thế giới này đã định cho anh không?

Anh biết anh yêu em
Và em yêu biển cả
Nhưng liệu biển nước thánh kia có dành một giọt, một giọt nhỏ cho anh chăng?

Ngắm mặt trời xuống
Nó đang lặn dần, và màn đêm thì sâu thẳm
Muốn một chút anh sáng
Nhưng có ai dành cho tôi một tia sáng nào chăng

Ta đều biết lửa thiêu đợi chờ những kẻ vô đạo
Những kẻ tội đồ đều thế thôi
Em à, ta sẽ chết như những kẻ vô đạo
Sẽ bị buộc vào đường ray tàu hỏa thôi

Anh chẳng háo hức đâu, nhưng liệu anh có nên thế không?
Liệu đây có phải số phận mà nửa thế giới này đã định cho anh không?

Anh biết anh yêu em
Và em yêu biển cả
Nhưng liệu biển nước thánh kia có dành một giọt, một giọt nhỏ cho anh chăng?

Anh chẳng háo hức đâu, nhưng liệu anh có nên thế không?
Liệu đây có phải số phận mà nửa thế giới này đã định cho anh không?

Anh biết anh yêu em
Và em yêu biển cả
Nhưng liệu biển nước thánh kia có dành một giọt, một giọt nhỏ cho anh chăng?

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.