HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài You Are My Girl (High Kick Through The Roof OST) Kim Jo Han - tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

You Are My Girl (High Kick Through The Roof OST) Kim Jo Han -

Coz you are my girl
You are the one that I envisioned in my dreams
And when you're around
I can't express the way I feel inside
Coz you are the one
I didn't know that you would mean so much to me
Girl you're in my heart
I'm so thankful you were here for me
You are my girl
My kind of girl
My kind of girl

When you walked into my life girl
Just one look and you took my heart
I didn't know that I could have these feelings for you
There're so much that I feel inside me
I can't believe how you make me feel
Nothing in this world could change my feelings for you

Coz you are my girl
You are the one that I envisioned in my dreams
And when you're around
I can't express the way I feel inside
Coz you are the one
I didn't know that you would mean so much to me
Girl you're in my heart
I'm so thankful you were here for me
You are my girl
My kind of girl
My kind of girl

There're so much that I feel inside me
I can't believe how you make me feel
Nothing in this world could change my feelings for you

Coz you are my girl
You are the one that I envisioned in my dreams
And when you're around
I can't express the way I feel inside
Coz you are the one
I didn't know that you would mean so much to me
Girl you're in my heart
I'm so thankful you were here for me
You are my girl

Lời Việt

You Are My Girl (High Kick Through The Roof OST) Kim Jo Han -

Vì em là cô gái của tôi
Em là người duy nhất tôi hình dung trong những giấc mơ
Và khi em bên tôi
Tôi không thể diễn tả được cảm giác của mình
Vì em là một người
Mà tôi không biết tại sao có ý nghĩa với tôi nhiều đến vậy
Em, cô gái trong trái tim tôi
Tôi rất biết ơn vì em đã ở đây bên tôi
Em là cô gái của tôi

Khi em bước vào đời tôi
Chỉ cần một ánh nhìn và em đã chiếm lấy trái tim tôi
Tôi không biết sao tôi lại có những cảm giác này về em
Có quá nhiều cảm xúc trong tôi
Tôi không thể tin bằng cách nào em khiến tôi rung động
Không có gì trên đời này có thể thay đổi cảm giác của tôi về em

Vì em là cô gái của tôi
Em là người duy nhất tôi hình dung trong những giấc mơ
Và khi em bên tôi
Tôi không thể diễn tả được cảm giác của mình
Vì em là một người
Mà tôi không biết tại sao có ý nghĩa với tôi nhiều đến vậy
Em, cô gái trong trái tim tôi
Tôi rất biết ơn vì em đã ở đây bên tôi
Em là cô gái của tôi

Có quá nhiều cảm xúc trong tôi
Tôi không thể tin bằng cách nào em khiến tôi rung động
Không có gì trên đời này có thể thay đổi cảm giác của tôi về em
Vì em là cô gái của tôi
Em là người duy nhất tôi hình dung trong những giấc mơ
Và khi em bên tôi
Tôi không thể diễn tả được cảm giác của mình
Vì em là một người
Mà tôi không biết tại sao có ý nghĩa với tôi nhiều đến vậy
Em, cô gái trong trái tim tôi
Tôi rất biết ơn vì em đã ở đây bên tôi
Em là cô gái của tôi

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.