HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Make You Believe Lucy Hale - Pop tại Baidich.com
Play Video
Music Play
Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Make You Believe Lucy Hale - Pop

Plug in the mic, open the curtain
Turn on the lights, I'm through rehearsing
The feeling ignites, I'm in control
The crowds in the palm of my hands
All my fans stand
What is the truth?
What's an illusion?
You're searching for proof
But are you certain?
Whatever you see is what you get
If words paint a picture
Then I bet you that can get you yet

I'll make you believe in me
I can be what you want me to be
Tonight is the night
Where I make you see
That I can be anything
Anything, anything

I'll make you believe in me
I can be what you want me to be
Tonight is the night
Where I make you see
That I can be anything
Anything, anything

I've got nothing to lose, I've been exposed
I'm paying my dues, playing the role
I'm breaking the rules, flowing the flow
I've got the whole world nodding "yes"
Like some bobble heads
I'll break a sweat, if you wanna
Confess all your sins, you know you got 'em
The room's in a spin, the fever's pitched
I swear there's no doubt I'm legit
I'm no counterfeit

I'll make you believe in me
I can be what you want me to be
Tonight is the night
Where I make you see
That I can be anything
Anything, anything

I'll make you believe in me
I can be what you want me to be
Tonight is the night
Where I make you see
That I can be anything
Anything, anything
You want from me

I'm not shy, boy
I can be what you want
Your bright shiny toy
You just have to respond
The clock never stops
But baby, it's time
There's no doubt in my mind

That I can make you believe
I can be what you want me to be
Tonight is the night
Where I make you see
That I can be anything
Anything, anything

I'll make you believe in me
I can be what you want me to be
Tonight is the night
Where I make you see
That I can be anything
Anything, anything

I'll make you believe in me
I can be what you want me to be
Tonight is the night
Where I make you see
That I can be anything
Anything, anything

I'll make you believe in me
I can be what you want me to be
Tonight is the night
Where I make you see
That I can be anything
Anything, anything
You want from me

Lời Việt

Make You Believe Lucy Hale - Pop

Cắm mic, mở màn
Bật đèn lên, tôi đang tập luyện lại
Cảm giác kích thích, tôi vẫn trong tầm kiểm soát
Tôi hiểu khán giả như lòng bàn tay
Tất cả cổ động viên của tôi đứng đó
Đâu là sự thật?
Đâu là ảo tưởng?
Bạn đang tìm kiếm sự chứng minh
Nhưng bạn chắc chứ?
Bất cứ điều gì bạn thấy là những gì bạn nhận được
Nếu từ ngữ vẽ nên một bức tranh
Thì tôi cá rằng bạn vẫn chưa thể nhìn ra được

Tôi sẽ làm cho bạn tin rằng
Tôi có thể trở thành những gì bạn muốn ở tôi
Chính là đêm nay
Đêm mà tôi cho bạn thấy
Rằng tôi có thể trở thành bất cứ điều gì
Bất cứ điều gì, bất cứ điều gì

Tôi sẽ làm cho bạn tin rằng
Tôi có thể trở thành những gì bạn muốn ở tôi
Chính là đêm nay
Đêm mà tôi cho bạn thấy
Rằng tôi có thể trở thành bất cứ điều gì
Bất cứ điều gì, bất cứ điều gì

Tôi đã không còn gì để mất, tôi đã bị vứt bỏ
Tôi đang trả nợ của mình, chơi trò nhập vai
Tôi phá vỡ các quy tắc, trôi theo dòng chảy
Tôi đã có được cái gật đầu "đồng ý" của cả thế giới
Như búp bê gắn đầu lò xo
Tôi sẽ gắng sức nếu bạn muốn
Thú nhận những lỗi lầm đi, ai chả có chúng
Căn phòng đang chao đảo, khán giả quá cuồng nhiệt
Tôi thề chẳng cần nghi ngờ rằng tôi là độc nhất
Tôi đâu phải rập khuôn ai

Tôi sẽ làm cho bạn tin rằng
Tôi có thể trở thành những gì bạn muốn ở tôi
Chính là đêm nay
Đêm mà tôi cho bạn thấy
Rằng tôi có thể trở thành bất cứ điều gì
Bất cứ điều gì, bất cứ điều gì

Tôi sẽ làm cho bạn tin rằng
Tôi có thể trở thành những gì bạn muốn ở tôi
Chính là đêm nay
Đêm mà tôi cho bạn thấy
Rằng tôi có thể trở thành bất cứ điều gì
Bất cứ điều gì, bất cứ điều gì
Bạn muốn ở tôi

Này chàng trai, tôi không hề nhút nhát
Tôi có thể là bất cứ gì mà anh muốn
Là thứ đồ chơi sáng bóng của anh
Anh chỉ cần đáp lại thôi
Đồng hồ không bao giờ dừng lại
Nhưng chàng trai à, đó chính là lúc
Trong tâm trí tôi chẳng còn ngờ vực nào nữa

Rằng tôi sẽ làm cho bạn tin rằng
Tôi có thể trở thành những gì bạn muốn ở tôi
Chính là đêm nay
Đêm mà tôi cho bạn thấy
Rằng tôi có thể trở thành bất cứ điều gì
Bất cứ điều gì, bất cứ điều gì

Tôi sẽ làm cho bạn tin rằng
Tôi có thể trở thành những gì bạn muốn ở tôi
Chính là đêm nay
Đêm mà tôi cho bạn thấy
Rằng tôi có thể trở thành bất cứ điều gì
Bất cứ điều gì, bất cứ điều gì

Tôi sẽ làm cho bạn tin rằng
Tôi có thể trở thành những gì bạn muốn ở tôi
Chính là đêm nay
Đêm mà tôi cho bạn thấy
Rằng tôi có thể trở thành bất cứ điều gì
Bất cứ điều gì, bất cứ điều gì

Tôi sẽ làm cho bạn tin rằng
Tôi có thể trở thành những gì bạn muốn ở tôi
Chính là đêm nay
Đêm mà tôi cho bạn thấy
Rằng tôi có thể trở thành bất cứ điều gì
Bất cứ điều gì, bất cứ điều gì
Bạn muốn ở tôi

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
Tune Into My Heart | Little BootsXóa
I'm So Sick | FlyleafXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.