HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài G.U.Y. (Girl Under You) (18+) Lady Gaga - Pop tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

G.U.Y. (Girl Under You) (18+) Lady Gaga - Pop

Greetings Himeros
God of sexual desire, son of Aphrodite
Lay back, and feast as this audio guides you
Through new and exciting positions

I wanna be the girl under you (oh yeah)
I wanna be your G.U.Y. (yeah)
I wanna be the grave and earth you (oh yeah)
Our sex doesn't tell us no lies

I'm gonna wear the tie, want the power to leave you
I'm aiming for full control of this love (of this love)
Touch me, touch me, don't be sweet
Love me, love me, please retweet
Let me be the girl under you that makes you cry

I wanna be that guy (G.U.Y.)
I wanna be that guy (G.U.Y.)
I wanna be that guy (G.U.Y.)
The girl under you (G.U.Y.)

I'm gonna say the word
And own you
You'll be my (G.I.R.L.)
Guy, I'm romancin' loves to hold you
Know, you'll wear my make-up well

I'm gonna wear the tie, want the power to leave you
I'm aiming for full control of this love (of this love)
Touch me, touch me, don't be sweet
Love me, love me, please retweet
Let me be the girl under you that makes you cry

I wanna be that guy (G.U.Y.)
I wanna be that guy (G.U.Y.)
I wanna be that guy (G.U.Y.)
The girl under you (G.U.Y.)

I don't need to be on top
To know I'm worth it
'Cause I'm strong enough to know the truth
I just want it to be hot
Because I'm best when I'm in love
And I'm in love with you

(G.U.Y.)
Touch me, touch me
(G.U.Y.)
Mount your goddess
Touch me, touch me
(G.U.Y.)
As summer and moon comes into full phase
Get on top of me
(G.U.Y.)
And Mars' warring spirit rams into the atmosphere

Touch me, touch me, don't be shy
I'm in charge like a G.U.Y.
I'll lay down face up this time
Under you like a G.U.Y.

I wanna be that guy (G.U.Y.)
I wanna be that guy (G.U.Y.)
I wanna be that guy (G.U.Y.)
The girl under you G.U.Y.
I wanna be that guy (G.U.Y.)
I'll wrap you right up guy (G.U.Y.)
I'll lie down face up guy (G.U.Y.)
The girl under you G.U.Y.

(Achtzehn
Sechszehn)
Fourteen
Vierzehn
Drei
Eins
Nein Zedd!
Nein Zedd!
Nein Zedd!
Nein Zedd!

Lời Việt

G.U.Y. (Girl Under You) (18+) Lady Gaga - Pop

Xin chào Himeros
Vị thần ái tình nhục dục, con của Aphrodite
Nằm xuống, và tận hưởng khi bản thu này dẫn lối bạn
Qua những tư thế mới mẻ và hào hứng

Em muốn là cô gái nằm dưới anh (oh yeah)
Em muốn là cô gái nằm dưới anh (yeah)
Em muốn là nấm mồ và trái đất của anh (oh yeah)
Chuyện tình ái của hai ta không hề dối trá

Em sẽ đeo cà vạt, muốn có sức mạnh để rời xa anh
Em tập trung toàn bộ sức lực cho tình yêu này
Chạm vào em, chạm vào em, đừng ngọt ngào
Yêu em đi, yêu em đi, xin hãy đáp lại
Hãy để em là cô gái nằm dưới anh làm anh khóc nghẹn

Em muốn là cô gái nằm dưới anh
Em muốn là cô gái nằm dưới anh
Em muốn là cô gái nằm dưới anh
Cô gái nằm dưới anh

Em sẽ nói một lời
Và chiếm lấy anh
Anh sẽ là C.Ô.G.Á.I của em
Cưng à, em lãng mạn thích được ôm anh
Biết đấy, anh sẽ mang lớp trang điểm của em tốt mà

Em sẽ đeo cà vạt, muốn có sức mạnh để rời xa anh
Em tập trung toàn bộ sức lực cho tình yêu này
Chạm vào em, chạm vào em, đừng ngọt ngào
Yêu em đi, yêu em đi, xin hãy đáp lại
Hãy để em là cô gái nằm dưới anh làm anh khóc nghẹn

Em muốn là cô gái nằm dưới anh
Em muốn là cô gái nằm dưới anh
Em muốn là cô gái nằm dưới anh
Cô gái nằm dưới anh

Em không cần thiết phải nằm trên
Để biết em xứng đáng
Vì em mạnh mẽ đủ để biết sự thật
Em chỉ muốn mình nóng bỏng
Bởi vì em tuyệt nhất khi đang yêu
Và em đang yêu anh

(Cô gái nằm dưới anh)
Chạm vào em, chạm vào em
(Cô gái nằm dưới anh)
Trèo lên vị thần của anh
Chạm vào em, chạm vào em
(Cô gái nằm dưới anh)
Khi hạ về và con trăng đến tuần tròn
Hãy nằm trên em đi
(Cô gái nằm dưới anh)
Và Sao Hỏa "tinh thần chiến" sao Bạch Dương trên bầu khí quyển

Chạm vào em, chạm vào em, đừng ngại ngùng
Em cầm quyền như cô gái nằm dưới anh
Em sẽ nằm mặt đối mặt lần này
Nằm dưới anh như cô gái nằm dưới anh

Em muốn là cô gái nằm dưới anh
Em muốn là cô gái nằm dưới anh
Em muốn là cô gái nằm dưới anh
Cô gái nằm dưới anh
Em muốn là cô gái nằm dưới anh
Em sẽ ôm anh vào lòng
Em sẽ nằm mặt đối mặt
Cô gái nằm dưới anh

(Achtzehn
Sechszehn)
Fourteen
Vierzehn
Drei
Eins
Nein Zedd!
Nein Zedd!
Nein Zedd!
Nein Zedd!

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.