HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài One Day Trading Yesterday tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

One Day Trading Yesterday

If I could change the currents of our lives
To make the river flow where it's run dry
To be a prodigal of father time
Then I would see you tonight

If I could find the years that went away
Destroying all the cruelty of fate
I must believe that love will find a way
Tonight

Lonely finds me
One day you will come
But I'll wait for love's sake
One day to me, love

If I could see beyond the here and now
If you could hear me calling you somehow
If I could know that love is reaching out
To find you with me tonight

Then hope could make these promises come true
Beyond what I could say, what love can do
With every moment leading me to you tonight

Lonely finds me
One day you will come
But I'll wait for love's sake
One day to me, love

I will stay forever here until that one day comes
Praying time will bring you near, I'll wait for your love

If I could change the currents of our lives
To make the river flow where it's run dry
To be a prodigal of father time
Then I would see you tonight

Lonely finds me
One day you will come
But I'll wait for love's sake
One day to me, love

Lonely finds me
One day you will come
But I'll wait for love's sake
One day to me, love
One day to me, love
One day to me, love

Lời Việt

One Day Trading Yesterday

Nếu tôi có thể thay đổi dòng chảy của cuộc sống của chúng tôi
Để làm cho dòng sông nơi nó cạn khô
Để trở thành một kẻ hoang phí thời gian
Vậy thì tôi sẽ gặp bạn tối nay

Nếu tôi có thể tìm thấy những năm đã đi xa
Phá hủy tất cả sự tàn ác của số phận
Tôi phải tin rằng tình yêu sẽ tìm thấy một cách
Đêm nay

Cô đơn tìm thấy tôi
Một ngày bạn sẽ đến
Nhưng tôi sẽ chờ vì tình yêu
Một ngày với tôi, tình yêu

Nếu tôi có thể nhìn thấy xa hơn ở đây và bây giờ
Nếu bạn có thể nghe thấy tiếng tôi gọi bạn bằng cách nào đó
Nếu tôi có thể biết rằng tình yêu là tiếp cận
Tìm thấy bạn với tôi đêm nay

Sau đó hy vọng có thể làm cho những lời hứa trở thành sự thật
Hơn những gì tôi có thể nói, những gì tình yêu có thể làm
Với tất cả các thời điểm dẫn tôi đến với bạn tối nay

Cô đơn tìm thấy tôi
Một ngày bạn sẽ đến
Nhưng tôi sẽ chờ vì tình yêu
Một ngày với tôi, tình yêu

Tôi sẽ ở lại mãi mãi ở đây cho đến khi một ngày đến
Thời gian cầu nguyện sẽ mang lại cho bạn gần, tôi sẽ chờ đợi cho tình yêu của bạn

Nếu tôi có thể thay đổi dòng chảy của cuộc sống của chúng tôi
Để làm cho dòng sông nơi nó cạn khô
Để trở thành một kẻ hoang phí thời gian
Vậy thì tôi sẽ gặp bạn tối nay

Cô đơn tìm thấy tôi
Một ngày bạn sẽ đến
Nhưng tôi sẽ chờ vì tình yêu
Một ngày với tôi, tình yêu

Cô đơn tìm thấy tôi
Một ngày bạn sẽ đến
Nhưng tôi sẽ chờ vì tình yêu
Một ngày với tôi, tình yêu
Một ngày với tôi, tình yêu
Một ngày với tôi, tình yêu

Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.