HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Nasty Janet Jackson - R&B tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Nasty Janet Jackson - R&B

Gimme a beat!
Sittin' in the movie show
Thinkin' nasty thoughts
Better be a gentlemen
Or you turn me off
That's right, a-let me tell it

Nasty, nasty boys, don't mean a thing
Oh, you nasty boys
Nasty, nasty boys, don't ever change
Oh, you nasty boys

I don't like no nasty car
I don't like a nasty food
The only nasty thing I like
Is the nasty groove
Will this one do? Uh huh, I know

Nasty, nasty boys, don't mean a thing
Oh, you nasty boys
Nasty, nasty boys, don't ever change
Oh, you nasty boys

Nasty, nasty boys, give me your nasty groove
Oh, you nasty boys
Nasty, nasty boys, let me see your nasty body move
Oh, you nasty boys

I could learn to like this
Listen up

I'm not a prude
(No)
I just want some respect
(That's right)
So, close the door if you want me to respond
(Ooh, ooh, yeah)

'Cause privacy is my middle name
My last name is Control
No my first name ain't baby
It's Janet, Miss Jackson if you're nasty

Nasty, nasty boys, don't mean a thing
Oh, you nasty boys
Nasty, nasty boys, don't ever change
Oh, you nasty boys

Nasty boys, don't mean a thing
Oh, you nasty boys
Don't mean a thing to me
Nasty

Don't mean a thing
Oh, you nasty boys
I love this part

Hey, who's that thinkin' nasty thoughts?
Nasty boys
Who's that in that nasty car?
Nasty boys

Who's that eating that nasty food?
Nasty boys
Who's jamming to my nasty groove?
Nasty boys

Ladies
(Nasty boys)
Don't mean a thing
Oh, you nasty boys

Lời Việt

Nasty Janet Jackson - R&B

Cho tôi một nhịp đi!
Ngồi trong rạp chiếu phim
Nghĩ về những điều hư hỏng
Tốt hơn hết anh nên lịch sự
Nếu không anh sẽ làm tôi khó chịu đấy
Đúng rồi, để tôi nói cho anh biết

Hư hỏng, những chàng trai hư hỏng, chẳng có nghĩa lý gì
Ôi, những chàng trai hư hỏng
Hư hỏng, những chàng trai hư hỏng, không bao giờ thay đổi
Ôi, những chàng trai hư hỏng

Tôi không thích những chiếc xe tệ hại
Tôi không thích đồ ăn dở
Thứ hư hỏng duy nhất mà tôi thích
Chính là một điệu nhảy hư hỏng
Như vậy được chưa? Uh huh, tôi biết mà

Hư hỏng, những chàng trai hư hỏng, chẳng có nghĩa lý gì
Ôi, những chàng trai hư hỏng
Hư hỏng, những chàng trai hư hỏng, không bao giờ thay đổi
Ôi, những chàng trai hư hỏng

Hư hỏng, những chàng trai hư hỏng, hãy đem đến tôi điệu nhảy hư hỏng ấy
Ôi, những chàng trai hư hỏng
Hư hỏng, những chàng trai hư hỏng, hãy để tôi thấy cơ thể hư hỏng của anh chuyển động nào
Ôi, chàng trai hư hỏng

Tôi có thể học cách để thích nó
Lắng nghe này

Tôi không phải làm bộ đoan trang
(Không)
Tôi chỉ muốn được tôn trọng
(Đúng vậy)
Vậy nên, hãy đóng cánh cửa lại nếu anh muốn tôi trả lời
(Ooh, ooh, yeah)

Vì Riêng Tư là tên đệm của tôi
Họ của tôi là Kiểm Soát
Cưng không biết tên tôi à
Là Janet, hay cô Jackson nếu anh hư hỏng

Hư hỏng, những chàng trai hư hỏng, chẳng có nghĩa lý gì
Ôi, những chàng trai hư hỏng
Hư hỏng, những chàng trai hư hỏng, không bao giờ thay đổi
Ôi, những chàng trai hư hỏng

Những chàng trai hư hỏng, chẳng có nghĩa lý gì
Ôi, những chàng trai hư hỏng
Chẳng có ý nghĩa gì với tôi
Hư hỏng

Chẳng có nghĩa lý gì
Ôi, những chàng trai hư hỏng
Tôi thích phần này

Này, ai đang nghĩ về những điều hư hỏng thế?
Những chàng trai hư hỏng
Ai ngồi trong chiếc xe tệ hại đó thế?
Những chàng trai hư hỏng

Ai đang ăn những đồ ăn dở tệ đó thế?
Những chàng trai hư hỏng
Ai phá nhiễu điệu nhảy hư hỏng của tôi thế?
Những chàng trai hư hỏng

Các quý cô
(Những chàng trai hư hỏng)
Chẳng có nghĩa lý gì
Ôi, những chàng trai hư hỏng

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
Eternal Flame | Michael Learns To RockXóa

Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.