HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Beautiful Sarah Connor - Pop tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Beautiful Sarah Connor - Pop

So beautiful!... How beautiful you are!...
[Verse 1]
It's bigger than the universe
Be thankful for the miracles
It seems so unconceivable
That life gives birth
We came in the exact same way
That's why we're standing here today
This one is dedicated for the ones that said

[Pre-chorus]
You are alive
I see the innocence in your eyes
Whenever you cry or smile
You're such a wonderful child
It's like you're heaven sent
You stole the night replaced it with sunlight
And that's why we're thankful that you came into our life

[Chorus]
Because you're beautiful, so beautiful
How special you are
A creation of nature you are

Because you're beautiful, so beautiful
How precious you are
You're like an angel that fell from a star
A creation of nature you are

[Verse 2]
You're feeling so responsible
’Cause anything is possible
I never needed anything
’Cause you were there
A smile that changes everything
The first step that makes you think
This one is dedicated to the ones who said

[Pre-chorus]
You are alive
I see the innocence in your eyes
Whenever you cry or smile
You're such a wonderful child
It's like you're heaven sent
You stole the night, replaced it with sunlight
And that's why we're thankful that you came into our life

[Chorus]
Because you're beautiful, so beautiful
How special you are
A creation of nature you are
Because you're beautiful, so beautiful
How precious you are
You're like an angel that fell from a star
A creation of nature you are

[Bridge]
A miracle is when a child is born
A living thing’s so fragile and so small
Dependent on its parents will
To do good and be strong
I wanna dedicate this very simple song

[Chorus]
Because you're beautiful, so beautiful
How special you are
A creation of nature you are

Because you're beautiful, so beautiful
How precious you are
You're like an angel that fell from a star
A creation of nature you are

Lời Việt

Beautiful Sarah Connor - Pop

Thật đẹp!... Bạn thật đẹp!...

To lớn hơn cả vũ trụ
Hãy biết ơn vì những phép màu
Nó dường như không thể hiểu được
Cuộc sống đó sinh ra
Chúng ta bước vào bằng một con đường rất giống nhau
Đó là tại sao hôm nay chúng ta đứng ở đây
Điều này được dành cho những ai đã nói

Bạn đang sống
Tôi nhìn thấy sự ngây thơ trong đôi mắt bạn
Mỗi khi bạn khóc hay mỉm cười
Bạn là một đứa trẻ tuyệt vời
Giống như bạn được gửi xuống từ thiên đường
Bạn đã đánh cắp màn đêm, thay thế nó bằng ánh sáng mặt trời
Và đó là tại sao chúng tôi rất biết ơn bạn đã bước vào cuộc đời chúng tôi

Bởi vì bạn thật đẹp, thật đẹp
Bạn thật đặc biệt làm sao
Bạn chính là sự sáng tạo của thiên nhiên

Bởi vì bạn thật đẹp, thật đẹp
Bạn thật đáng quý
Bạn như một thiên thần rơi xuống từ một vì sao
Bạn chính là sự sáng tạo của thiên nhiên

Bạn cảm thấy rất có trách nhiệm
Bởi vì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra
Tôi không bao giờ cần bất cứ thứ gì
Bởi vì bạn đã ở đó
Một nụ cười có thể thay đổi mọi thứ
Bước đầu tiên khiến cho bạn suy nghĩ
Điều này được dành cho những ai đã nói

Bạn đang sống
Tôi nhìn thấy sự ngây thơ trong đôi mắt bạn
Mỗi khi bạn khóc hay mỉm cười
Bạn là một đứa trẻ tuyệt vời
Giống như bạn được gửi xuống từ thiên đường
Bạn đã đánh cắp màn đêm, thay thế nó bằng ánh sáng mặt trời
Và đó là tại sao chúng tôi rất biết ơn bạn đã bước vào cuộc đời chúng tôi

Bởi vì bạn thật đẹp, thật đẹp
Bạn thật đặc biệt làm sao
Bạn chính là sự sáng tạo của thiên nhiên

Bởi vì bạn thật đẹp, thật đẹp
Bạn thật đáng quý
Bạn như một thiên thần rơi xuống từ một vì sao
Bạn chính là sự sáng tạo của thiên nhiên

Phép màu là khi một đứa trẻ được sinh ra
Một vật thể sống rất mong manh và nhỏ bé
Phụ thuộc vào cha mẹ nó sẽ như thế nào
Hãy làm điều tốt và hãy mạnh mẽ lên
Tôi muốn hiến dâng bài ca giản dị này

Bởi vì bạn thật đẹp, thật đẹp
Bạn thật đặc biệt làm sao
Bạn chính là sự sáng tạo của thiên nhiên

Bởi vì bạn thật đẹp, thật đẹp
Bạn thật đáng quý
Bạn như một thiên thần rơi xuống từ một vì sao
Bạn chính là sự sáng tạo của thiên nhiên

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.