HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Falling HAIM - Pop tại Baidich.com
Play Video
Music Play
Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Falling HAIM - Pop

Falling

I look into the moment like I'm standing at the edge (I know)
That no one's gonna turn me 'round
Just one more step, I could let go
Oh and in the middle,
I hear the voices and they're calling for me now (I know)
And nothing's gonna wake me now
Cause I'm a slave to the sad heaven

And they're calling,
Don't stop, no, I'll never give up
And I'll never look back, just hold your head up
And if it gets rough, it's time to get rough
They keep saying
Don't stop, no one's ever enough
I'll never look back, never give up
And if it gets rough, it's time to get rough
But now I'm falling, falling, falling
Falling, falling, falling,
Falling, falling, falling, falling, oh

Now we're going down,
And I can feel the eyes are watching us so closely oh
I'm trying not to make a sound
Cause I'll be found out somehow

So keep calling,
Don't stop, no, I'll never give up
And I'll never look back, just hold your head up
And if it gets rough, it's time to get rough
They keep saying
Don't stop, no one's ever enough
I'll never look back, never give up
And if it gets rough, it's time to get rough
But now I'm falling

CHORUS:
Into the fire feeling higher than the truth
(I'm falling)
I can feel the heat but I'm not burning
(But now I'm falling)
Feeling desire, feeling tired, hungry too
(I'm falling)
Feels like I'm falling, yeah
I can hear them calling
(I'm falling)

Into the fire feeling higher than the truth
(I'm falling)
I can feel the heat but I'm not burning
(But now I'm falling)
Feeling desire, feeling tired, hungry too
(I'm falling)
Feels like I'm falling, yeah
I can hear them calling
(Now I'm falling)

Falling, falling, falling
Falling, falling, falling,
Falling, Falling, falling, oh
Oh and now I'm falling

Falling, falling, falling
Falling, falling, falling,
Falling, falling, falling, oh

Falling, falling, falling, falling
Fall yeah
And now I'm falling
Falling, falling, falling, falling
Fall yeah
And now I'm falling

Into the fire feeling higher than the truth
(But now I'm falling)
I can feel the heat but I'm not burning
(I'm falling)
Feeling desire, feeling tired, hungry too
(But now I'm falling)
Feels like I'm falling, yeah
I can hear them calling for me
(I'm falling)

Into the fire feeling higher than the truth
(Now I'm falling)
I can feel the heat but I'm not burning
(I'm falling)
Feeling desire, feeling tired, hungry too
(Now I'm falling)
It feels like I'm falling, yeah
I can hear them calling for me

Never look back, never give up
Never look back, never give up
Never look back, never give up
I'll never give up
I'll never give up
[6x]

Lời Việt

Falling HAIM - Pop

Ngã

Tôi nhìn vào khoảng khắc đang đứng trên bờ vực
Không ai có thể kéo tôi lại
Chỉ cần thêm một bước nữa thôi là tôi đã rơi xuống vực
Ồ giữa chốn không gian
Tôi đang nghe thấy những giọng nói í ới gọi tôi (Tôi biết)
Và chẳng điều gì khiến tôi thức tỉnh
Vì tôi là kẻ nô lệ giữa chốn chân trời ảm đạm.

Kìa họ đang réo gọi
Đừng dừng lại, không, tôi sẽ không bỏ cuộc
Và tôi sẽ không ngoái lại, hãy cứ giữ vững tinh thần
Và nếu tình huống có trở nên dữ dội, thì cũng là lúc ta chống trả dữ dội
Họ cứ nói rằng
Đừng dừng lại, họ tham lam quá
Tôi sẽ không ngoảnh mặt lại, không bỏ cuộc
Và nếu tình huống có trở nên dữ dội, thì cũng là lúc ta chống trả dữ dội
Nhưng lúc này đây tôi đang gục ngã, gục ngã, gục ngã
Gục ngã, gục ngã
Gục ngã, gục ngã...., ôi

Chúng tôi tiếp tục xuống dốc,
Và tôi có thể cảm nhận những ánh mắt chăm chú quan sát chúng tôi
Tôi cố gắng không phát ra tiếng động nào
Vì nếu không họ sẽ phát hiện ra tôi mất

Cứ réo gọi đi,
Đừng dừng lại, không, tôi sẽ không bỏ cuộc
Và tôi sẽ không ngoái lại, hãy cứ giữ vững tinh thần
Và nếu tình huống có trở nên dữ dội, thì cũng là lúc ta chống trả dữ dội
Họ cứ nói rằng
Đừng dừng lại, họ tham lam quá
Tôi sẽ không ngoảnh mặt lại, không bỏ cuộc
Và nếu tình huống có trở nên dữ dội, thì cũng là lúc ta chống trả dữ dội
Nhưng lúc này đây tôi đang gục ngã

ĐIỆP KHÚC
Trong ngọn lửa thiêu đốt, tôi thấy mình cao hơn cả sự thật
(Tôi đang guc ngã)
Tôi có thể cảm thấy hơi nhiệt nóng bừng nhưng tôi lại không bùng cháy
(Nhưng tôi đang gục ngã)
Tôi thấy thèm muốn, mệt mỏi, đói khát
( Tôi đang guc ngã)
Như thể tôi đang rơi trên không vậy
Tôi có thể nghe thấy tiếng họ ới gọi
(Tôi đang guc ngã).

Trong ngọn lửa thiêu đốt, tôi thấy mình cao hơn cả sự thật
(Tôi đang gục ngã)
Tôi có thể cảm thấy hơi nhiệt nóng bừng nhưng tôi lại không bùng cháy
(Nhưng tôi đang guc ngã)
Tôi thấy thèm muốn, mệt mỏi, đói khát
(Tôi đang guc ngã)
Như thể tôi đang rơi trên không vậy
Tôi có thể nghe thấy tiếng họ ới gọi
( Tôi đang guc ngã )

Gục gã, gục ngã, gục ngã
Gục gã, gục ngã, gục ngã
Gục gã, gục ngã, gục ngã


Lặp lại điệp khúc

Đừng nhìn lại, đừng bỏ cuộc
Đừng nhìn lại, đừng bỏ cuộc
Đừng nhìn lại, đừng bỏ cuộc
Tôi sẽ không bỏ cuộc

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.