HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Harlem SHake Baauer - Dance tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Harlem SHake Baauer - Dance

Con los teroristas
Ey Shake
Ey Shake
Ey, Ey, Ey, Ey
Shake, Ta. Ta
And do the Harlem Shake
Ey Shake, Ey

Shake, Shake
Ey
Shake, Shake, Shake
Con los teroristas
Ey, Con los teroristas
Ey, Ey

==English==

With the terrorists
Hey Shake
Hey Shake
EY, Ey, Ey, Ey
Shake, Ta. Ta
And do the Harlem Shake
ey Shake, Ey

Shake, Shake
EY
Shake, Shake, Shake
With the terrorists
Hey, with the terrorists
EY, Ey

Lời Việt

Harlem SHake Baauer - Dance

Với những kẻ khủng bố
Hey lắc đi
Hey lắc đi
EY, Ey, Ey, Ey
Lắc đi, Ta. Ta
Và làm điệu nhảy Harlem
Yy lắc đi, Ey

Lắc lắc
EY
Lắc lắc lắc
Với những kẻ khủng bố
Hey, với những kẻ khủng bố
EY, Ey

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.