HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Get Along Guy Sebastian - Pop tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Get Along Guy Sebastian - Pop

"Get Along"
Some only want some shelter
Some want a mansion in the sky
Some want a thousand virgins
Some move matter with their mind

And when all the worlds collide
All they know is to divide
And it's easy if they're faceless
To hate the other side
And the others caught between
Are the only ones to bleed
And the ones they leave behind
Can only sit and cry

Dear God, dear soul
Dear Mary, Muhammad
Can we all just get along
Can we all just get along
Dear heart, dear life
Dear soldier, dear martyr
Where did we go wrong,
Can we all just get along

Some set fire to crosses
Some fight to ride the bus they choose
Some don’t believe at all
But do anything to make the news

And when all the worlds collide
All they know is to divide
And it's easy if they're faceless
To hate the other side
And the others caught between
Are the only ones to bleed
And the ones they leave behind
Can only sit and cry

Dear God, dear soul
Dear Mary, Muhammad
Can we all just get along
Can we all just get along
Dear heart, dear life
Dear soldier, dear martyr
Where did we go wrong,
Can we all just get along

Maybe if we’d work together
We’d already have a heaven here on earth

Dear God, dear soul
Dear Mary, Muhammad
Can we all just get along
Can we all just get along
Dear heart, dear life
Dear soldier, dear martyr
Where did we go wrong,
Can we all just get along

Dear God, dear soul
Dear Mary, Muhammad
Can we all just get along
Can we all just get along
Dear heart, dear life
Dear soldier, dear martyr
Can we all just get along,
Can we all just get along

Lời Việt

Get Along Guy Sebastian - Pop

Vài người chỉ muốn có chỗ nương thân
Vài người muốn có lâu đài trên trời
Vài người muốn ngàn trinh nữ
Vài người quấy rối bởi suy nghĩ của họ

Và khi những cuộc đời va chạm
Họ đều biết là để tách rời
Và thật dễ dàng nếu họ vô danh
Để ghét nửa kia
Và những người khác kẹt ở giữa
Có duy nhất một người đổ máu thôi ư?
Và những người nấp đằng sau
Chỉ có thể ngồi khóc thôi ư?

Chúa thân mến! Tâm Hồn thân mến!
Mẹ Maria, Muhammad thân mến!
Chúng tôi có thể hoà thuận với nhau chứ?
Chúng tôi có thể hoà thuận với nhau chứ?
Trái tim thân mến! Cuộc sống thân mến!
Người lính thân mến! Liệt sỹ thân mến!
Chúng tôi đã mắc sai lầm ở đâu?
Chúng tôi có thể hoà thuận với nhau chứ?

Vài người đốt cháy những cây thập tự
Vài người tranh đấu để được đi chiếc xe buýt họ chọn
Vài người không tin gì cả
Nhưng làm bất cứ việc gì để tạo ra tin tức

Và khi những cuộc đời va chạm
Họ đều biết là để tách rời
Và thật dễ dàng nếu họ vô danh
Để ghét nửa kia
Và những người khác kẹt ở giữa
Có duy nhất một người đổ máu thôi ư?
Và những người nấp đằng sau
Chỉ có thể ngồi khóc thôi ư?

Chúa thân mến! Tâm Hồn thân mến!
Mẹ Maria, Muhammad thân mến!
Chúng tôi có thể hoà thuận với nhau chứ?
Chúng tôi có thể hoà thuận với nhau chứ?
Trái tim thân mến! Cuộc sống thân mến!
Người lính thân mến! Liệt sỹ thân mến!
Chúng tôi đã mắc sai lầm ở đâu?
Chúng tôi có thể hoà thuận với nhau chứ?

Có lẽ nếu chúng ta làm việc cùng nhau
Thì ta đã có một thiên đàng chốn nhân gian

Chúa thân mến! Tâm Hồn thân mến!
Mẹ Maria, Muhammad thân mến!
Chúng tôi có thể hoà thuận với nhau chứ?
Chúng tôi có thể hoà thuận với nhau chứ?
Trái tim thân mến! Cuộc sống thân mến!
Người lính thân mến! Liệt sỹ thân mến!
Chúng tôi đã mắc sai lầm ở đâu?
Chúng tôi có thể hoà thuận với nhau chứ?

Chúa thân mến! Tâm Hồn thân mến!
Mẹ Maria, Muhammad thân mến!
Chúng tôi có thể hoà thuận với nhau chứ?
Chúng tôi có thể hoà thuận với nhau chứ?
Trái tim thân mến! Cuộc sống thân mến!
Người lính thân mến! Liệt sỹ thân mến!
Chúng tôi có thể hoà thuận với nhau chứ?
Chúng tôi có thể hoà thuận với nhau chứ?

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.