HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài In This Life | Delta Goodrem tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

In This Life | Delta Goodrem

In this life Delta Goodrem
I was nurtured
I was sheltered,
I was curious and young.
I was searching for that something,
Trying to find it on the run.
Oh and just when I stopped looking,
I saw just how far I'd come.
In this liiiiife...
In this liiiiife...

You give me love,
You give me light,
Show me everything's been happening,
You've opened up my eyes,
I'm following
3 steps fight an honest fight, (oooh)
2 hearts, they can start a fire, (yeah yeah)
1 love is all I need in this liiiife...(oh)

Yeahhh...Yeahhh...Yeah Yeah...
In this life
Ohhh...Whoahhh...Whoa Whoa

I have faltered
I have stumbled,
I have found my feet again.
I've been angry,
And I've been shaken,
Found a new place to begin.
And my persistence to make a difference,
Has led me safe into your hands.
In this liiiiife...
In this liiiiife...

You give me love,
You give me light,
Show me everything's been happening,
You've opened up my eyes,

I'm following
3 steps fight an honest fight, (oooh)
2 hearts, they can start a fire, (yeah yeah)
1 love is all I need in this liiiife...(Oh)

Ohh..Whoahhhh...Whoa Whoa
In this life
Yeah...Yeah...Yeah Yeah

I was put here for a reason,
I was born into this world.
And I'm living, and I'm believing
That I was meant to be your girl...

In this liiiiife....
In this liiiiife....

You give me love,
You give me light,
Show me everything's been happening,
You've opened up my eyes,
I'm following
3 steps fight an honest fight, (oooh)
2 hearts, they can start a fire, (yeah yeah)
1 love is all I need in this liiiife...(Oh)

3 steps fight an honest fight (oooh)
2 hearts, they can start a fire (yeah yeah)
1 love is all I need
In this liiiiife (oh)

Yeah...Yeah....yeah yeah
In this life
Yeah...Yeah....yeah yeah
In this life
Ohhh...Whoahhh...whoa whoa
In this life
Yeah...Yeah...yeah yeah...

Lời Việt

In This Life | Delta Goodrem

Trong cuộc đời này
Tôi được chăm sóc
Tôi được bảo vệ
Tôi ham hiểu biết và còn rất trẻ.
Tôi đã tìm kiếm một thứ gì đó, cố gắng tìm nó trên hành trình của mình.
Và khi tôi ngừng tìm kiếm. Tôi nhận ra rằng mọi thứ đã đi quá xa! Trong cuộc đời này, trong cuộc đời này...
Anh cho tôi tình yêu, anh cho tôi ánh sáng, cho em biết mọi thứ vẫn đang diễn ra quanh tôi, Anh giúp tôi mở rộng tầm mắt. tôi đang theo đuổi, 3 bước chiến đầu trong 1 trận chiến chân thật. 2 trái tim có thể thắp lên 1 ngọn lửa. 1 tình yêu đó là tất cả những gì tôi cần trong cuộc sống này.Trong cuộc đời này.
Tôi đã từng nản chí.
Tôi đã từng phạm sai lầm.
Tôi đã lặp lại bước chân của mình một lần nữa.
Tôi đã từng giận dữ. tôi đã từng run sợ.
Tôi đã tìm một nơi xa xôi để bắt đầu.
Sự kiên trì của tôi đã làm nên những sự khác biệt. Hãy để tôi được an toàn trong vòng tay anh.
Trong cuộc đời này, trong cuộc đời này...
Anh cho tôi tình yêu, anh cho tôi ánh sáng, cho em biết mọi thứ vẫn đang diễn ra quanh tôi, Anh giúp tôi mở rộng tầm mắt. tôi đang theo đuổi, 3 bước chiến đầu trong 1 trận chiến chân thật. 2 trái tim có thể thắp lên 1 ngọn lửa. 1 tình yêu đó là tất cả những gì tôi cần trong cuộc sống này.Trong cuộc đời này.
Tôi ở đây cho 1 lý do.
Tôi được sinh ra trong thế giới này.
Và tôi đang tồn tại, đang tin tưởng rằng em đã trở thành cô gái của anh
Trong cuộc đời này, trong cuộc đời này...
Anh cho tôi tình yêu, anh cho tôi ánh sáng, cho em biết mọi thứ vẫn đang diễn ra quanh tôi, Anh giúp tôi mở rộng tầm mắt. tôi đang theo đuổi, 3 bước chiến đầu trong 1 trận chiến chân thật. 2 trái tim có thể thắp lên 1 ngọn lửa. 1 tình yêu đó là tất cả những gì tôi cần trong cuộc sống này.Trong cuộc đời này.
Yeah...Yeah....yeah yeah
trong cuộc đời này
Yeah...Yeah....yeah yeah
trong cuộc đời này
Ohhh...Whoahhh...whoa whoa
trong cuộc đời này
Yeah...Yeah...yeah yeah...

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.