HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài I Am Me Willow Smith - Pop tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

I Am Me Willow Smith - Pop

[chorus]
I’m meee, I’m mee, and that’s all I can be
I’m meee, I’m eee, it’s my one ability
I’m free
And you can’t stop meee,
I’m free, and that’s all I can be

Days pass, I’m tryna find who I really am
I’ve been looking
People don’t like the way I dress
So it won’t matter, I’ve been looking
I’ve done my hair and it’s not just that easy
I’ve been looking
Your validation it’s not just that important to me

[Chorus]
I’m meee, I’m mee, and that’s all I can be
I’m meee, I’m eee, it’s my one ability
I’m free
And you can’t stop meee,
I’m free, I’m meee, and that’s all I can be

Night falls and I find it here I am in peace
I’ve been looking
Making friends with spirits lost
And it sets me free, I’ve been looking
Express myself cause it’s my liberty
I’ve been looking
Your validation it’s not just that important to me

[Chorus]
I’m meee, I’m mee, and that’s all I can be
I’m meee, I’m eee, it’s my one ability
I’m free
And you can’t stop meee,
I’m meee, I’m free, and that’s all I can be

I am me, I am me, I am me
I am free, I am free, I am free
I am me, I am me, I am me
I am free, I am free, X 2

Ooooooooooooohhhhhhh

Create yourself, redo yourself
Renew yourself
Be you, do what you do,
Hold your head up high, everything’s gonna alright
You’re you, I’m me, let’s livei n harmony
Coexist with each other, love each other
Be yourself
You have to be yourself, be real, be honest
Cause ain’t nobody got time for that
They really don’t, so listen to me
Listen to this song, because this is real facts
That will help you move along, yeah
That’s all I wanted to say, so I love you guys so much
Hope you like the song and you know, yolo, misfits, argh haha.

Lời Việt

I Am Me Willow Smith - Pop

ĐK:
Tôi chỉ là tôi, tôi chỉ là tôi, và điều đó là tất cả những gì tôi có thể
Tôi chỉ là tôi, tôi chỉ là tôi, đó là khả năng của tôi
Tôi hoàn toàn tự do
Và bạn không thể ngăn cản tôi
Tôi hoàn toàn tự do, và điều đó là tất cả những gì tôi có thể

Ngày trôi qua, tôi đang cố gắng tìm kiếm con người thực sự trong tôi
Tôi đã tìm kiếm
Người ta không thích cách tôi ăn mặc
Vì thế, điều đó sẽ không quan trọng, tôi đã tìm kiếm
Tôi đã làm tóc và nó không hoàn toàn dễ dàng tí nào
Tôi đã tìm kiếm
Sự công nhận của bạn, nó không hoàn toàn quan trọng đối với tôi

Tôi chỉ là tôi, tôi chỉ là tôi, và điều đó là tất cả những gì tôi có thể
Tôi chỉ là tôi, tôi chỉ là tôi, đó là khả năng của tôi
Tôi hoàn toàn tự do
Và bạn không thể ngăn cản tôi
Tôi hoàn toàn tự do, tôi chỉ là tôi và điều đó là tất cả những gì tôi có thể

Màn đêm buông xuống và tôi thấy tôi đây được thanh thản
Tôi đã tìm kiếm
Làm bạn với những tâm hồn tan nát
Và để tôi tự do, tôi đã tìm kiếm
Chứng tỏ mình bởi vì đó là quyền tự do của tôi
Sự công nhận của bạn, nó không hoàn toàn quan trọng đối với tôi

ĐK:
Tôi chỉ là tôi, tôi chỉ là tôi, và điều đó là tất cả những gì tôi có thể
Tôi chỉ là tôi, tôi chỉ là tôi, đó là khả năng của tôi
Tôi hoàn toàn tự do
Và bạn không thể ngăn cản tôi
Tôi chỉ là tôi, tôi hoàn toàn tự do, và điều đó là tất cả những gì tôi có thể

Tôi chỉ là tôi, tôi chỉ là tôi, tôi chỉ là tôi
Tôi hoàn toàn tự do, tôi hoàn toàn tự do, tôi hoàn toàn tự do
Tôi chỉ là tôi, tôi chỉ là tôi, tôi chỉ là tôi
Tôi hoàn toàn tự do X3

Oooooooooooooooooooooohhhhhhhh

Tạo mới bản thân mình, làm lại
Làm mới bản thân
Hãy là chính mình, hãy làm những gì bạn muốn
Ngẩng cao đầu, mọi thứ sẽ ổn thôi
Bạn là bạn, tôi là tôi, hãy sống hài hòa
Cùng tồn tại với nhau, yêu thương lẫn nhau
Hãy là chính bạn
Bạn phải là chính bạn, thực sự , trung thực
Bởi vì không phải không ai có thời gian cho điều đó
Họ không thực sự như thế, cứ nghe theo tôi
Lắng nghe bài hát, bởi vì là một điều thực tế
Nó giúp bạn tiến lên, yeah
Đó là tất cả những gì tôi muốn nói, vì thế tôi yêu bạn rất nhiều
Hy vọng bạn thích bài hát và bạn biết rằng, yolo, những kẻ bị ruồng rẫy, arfh..haha

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
Complain | David ArchuletaXóa

Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.