HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài I Found You The Wanted - Dance tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

I Found You The Wanted - Dance

Nathan:
She wants me to come over.
I can tell her eyes don't lie.
She's calling me in the dark.

Tom:
She moves us where the rumor.
Where the lights, lights up the sky.
Confidence like a rock star.

Max:
I want to put my hands on hers hands.
Feel the heat from her skin.
Get reckless in the starlight.
I'm moving to the beat of her heart.
I was so lost until tonight, tonight.

Siva:
I found you, in the darkest hour.
I found you, in the pouring rain.
I found you, when I was on my knee's.
And your light, brought me back again.

Found you in a river, of pure emotion.
I found you, my only truth.
I found you, hear the music playing.

I was lost til I found you, you, you.
Til I found you, you, you.

Tom:
The night is getting older.
And I can't come off this high.
I don't wan't this hit to end.

Nathan:
I know she feels the same.
Cuz I can see it in her eye's.
She says "can we start again?"

Max:
I want to put my hands on hers hands.
Feel the heat from her skin.
Get reckless in the starlight.

Nathan:
She's moving to the beat of my heart.
We were so lost until tonight, tonight.

Siva:
I found you, in the darkest hour.
I found you, in the pouring rain.
I found you, when I was on my knee's.
And your light, brought me back again.

Found you in a river, of pure emotion.
I found you, my only truth.
I found you, hear the music playing.

I was lost, til I found you, you, you.
Til I found you, you, you.

Nathan:
I said people.
We are all looking for love tonight.
Sometimes we can't see it.
Were all Blinded by the light.
And we all get low, all get low.
Searching for the piece of mind.
Just when I give her none, looking for some kind of sign.
Just when I found you, you, you.
I found you, you, you.
I found you, you, you.
I found you, you, you.

Siva:
I found you, in the darkest hour.
I found you, in the pouring rain.
I found you, when I was on my knee's.
And your light brought, me back again.

Found you in a river, of pure emotion.
I found you, my only truth.
I found you, hear the music playing.

I was lost, til I found you, you, you.
Til I found you.

Lời Việt

I Found You The Wanted - Dance

Nathan:
Nàng muốn tôi ghé qua
Tôi có thể nói đôi mắt nàng không gian dối
Nàng đang gọi tôi trong bóng đêm

Tom:
Nàng đưa ta đến nơi tin đồn
Nơi những ánh sáng, sáng rực bầu trời
Tự tin như một ngôi sao nhạc rock

Max:
Tôi muốn đặt đôi tay mình trên đôi tay nàng
Cảm nhận sức nóng từ làn da nàng
Không lo âu gì dưới ánh sao sáng
Tôi đang lướt theo nhịp đập con tim nàng
Tôi đã từng lạc lối cho đến đêm hôm nay

Siva:
Tôi đã tìm ra em, trong giờ khắc tăm tối nhất
Tôi đã tìm ra em, trong cơn mưa tuôn
Tôi đã tìm ra em, khi tôi đang gục ngã
Và ánh sáng của em, mang tôi về lại

Tìm thấy em trên con sông của cảm xúc thuần khiết
Tôi đã tìm ra em, sự thật duy nhất của tôi
Tôi đã tìm ra em, lắng nghe điệu nhạc rộn vang

Tôi đã lạc lối cho đến khi thấy em, em, em
Cho đến khi tôi tìm thấy em, em, em

Tom:
Màn đêm đang dần thêm tăm tối
Và tôi không thể vươn xa đến mức này
Tôi không muốn chuyện này đến hồi kết

Nathan:
Tôi biết nàng cũng cảm thấy thế
Vì tôi có thể thấy điều đó trong ánh mắt nàng
Nàng nói "Ta có thể bắt đầu lại chứ?"

Max:
Tôi muốn đặt đôi tay mình trên đôi tay nàng
Cảm nhận sức nóng từ làn da nàng
Không lo âu gì dưới ánh sao sáng

Nathan:
Nàng đang lướt theo nhịp đập con tim tôi
Ta đã từng lạc lối cho đến đêm hôm nay

Siva:
Tôi đã tìm ra em, trong giờ khắc tăm tối nhất
Tôi đã tìm ra em, trong cơn mưa tuôn
Tôi đã tìm ra em, khi tôi đang gục ngã
Và ánh sáng của em, mang tôi về lại

Tìm thấy em trên con sông của cảm xúc thuần khiết
Tôi đã tìm ra em, sự thật duy nhất của tôi
Tôi đã tìm ra em, lắng nghe điệu nhạc rộn vang

Tôi đã lạc lối cho đến khi thấy em, em, em
Cho đến khi tôi tìm thấy em, em, em

Nathan:
Tôi đã bảo mọi người
Tất cả chúng ta đều kiếm tìm tình yêu đêm nay
Lắm lúc ta không thể tìm thấy
Tất cả chúng ta đều bị lóa mắt bởi ánh sáng
Và tất cả chúng ta chầm chậm, chầm chậm lại
Kiếm tìm mảnh ghép trong tâm trí
Chỉ khi tôi không trao gì cho nàng, ngóng chờ chút gì đó như dấu hiệu
Chỉ khi tôi tìm thấy em, em, em
Tôi tìm thấy em, em, em
Tôi tìm thấy em, em, em
Tôi tìm thấy em, em, em

Siva:
Tôi đã tìm ra em, trong giờ khắc tăm tối nhất
Tôi đã tìm ra em, trong cơn mưa tuôn
Tôi đã tìm ra em, khi tôi đang gục ngã
Và ánh sáng của em, mang tôi về lại

Tìm thấy em trên con sông của cảm xúc thuần khiết
Tôi đã tìm ra em, sự thật duy nhất của tôi
Tôi đã tìm ra em, lắng nghe điệu nhạc rộn vang

Tôi đã lạc lối cho đến khi thấy em, em, em
Cho đến khi tôi tìm thấy em, em, em

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.