HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Rabbit Heart (Raise It Up) Florence & The Machine - Soul tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Rabbit Heart (Raise It Up) Florence & The Machine - Soul

The looking glass, so shiny and new
How quickly the glamour fades
I start spinning, slipping out of time
Was that the wrong pill to take? (Raise it up)

You made a deal, and now it seems you have to offer up
But will it ever be enough? (Raise it up, raise it up)
It's not enough (Raise it up, raise it up)

Here I am, a rabbit hearted girl
Frozen in the headlights
It seems I've made the final sacrifice

We raise it up, this offering
We raise it up

This is a gift, it comes with a price
Who is the lamb and who is the knife?
Midas is king and he holds me so tight
And turns me to gold in the sunlight

I look around, but I can't find you (raise it up)
If only I could see your face (raise it up)
Instead of rushing towards the skyline (raise it up)
I wish that I could just be brave

I must become a lion hearted girl
Ready for a fight
Before I make the final sacrifice

We raise it up, this offering
We raise it up

This is a gift, it comes with a price
Who is the lamb and who is the knife?
Midas is king and he holds me so tight
And turns me to gold in the sunlight

Raise it up, raise it up
Raise it up, raise it up

And in the spring I shed my skin
And it blows away with the changing wind
The waters turn from blue to red
As towards the sky I offer it

This is a gift, it comes with a price
Who is the lamb and who is the knife?
Midas is king and he holds me so tight
And turns me to gold in the sunlight

This is a gift, it comes with a price
Who is the lamb and who is the knife?
Midas is king and he holds me so tight
And turns me to gold in the sunlight

This is a gift, it comes with a price
Who is the lamb and who is the knife?
Midas is king and he holds me so tight
And turns me to gold in the sunlight

This is a gift

Lời Việt

Rabbit Heart (Raise It Up) Florence & The Machine - Soul

Hỡi gương kia, mi thật lấp lánh và tinh nguyên
Nhưng cái xa hoa ấy phai mờ sao thật nhanh
Tôi bắt đầu quay cuồng, trượt khỏi dòng thời gian
Có phải là tôi đã dùng nhầm liều thuốc chăng? (Hãy dâng hiến)

Người đã thỏa thận thì giờ người phải dâng hiến
Nhưng điều có bao giờ đủ không? (Hãy hiến dâng, hiến dâng đi)
Nó vẫn chưa đủ (Hãy hiến dâng, hiến dâng đi)

Tôi đây, một cô gái với trái tim thỏ đế
Cứng người trước ánh hào quang
Dường như tôi đã bước vào lễ hiến tế cuối cùng

Ta hãy hiến dâng, lễ vật này
Ta hãy hiến dâng

Đây là một món quà, nó đến cùng một cái giá đắt
Kẻ nào là cừu và kẻ nào là con dao sắc?
Midas là vị vua và ông ôm tôi không rời
Ông biến tôi thành vàng trong ánh sáng mặt trời

Tôi nhìn quanh, nhưng chẳng thấy người (hãy hiến dâng)
Giá như tôi có thể nhìn thấy mặt người (hãy hiến dâng)
Thay vì tiến bước về đường chân trời (hãy hiến dâng)
Tôi ước gì mình có thể trở nên dũng cảm

Ta phải trở thành một cô gái với trái tim sư tử
Sẵn sàng cắn xé đấu tranh
Trước khi ta thực hiên lễ hiến tế cuối cùng

Ta hãy hiến dâng, lễ vật này
Ta hãy hiến dâng

Đây là một món quà, nó đến cùng một cái giá đắt
Kẻ nào là cừu và kẻ nào là con dao sắc?
Midas là vị vua và ông ôm ta không rời
Ông biến ta thành vàng trong ánh sáng mặt trời

Hãy hiến dâng, hãy hiến dâng
Hãy hiến dâng, hãy hiến dâng

Và đến mùa xuân ta sẽ thay da đổi thịt
Và con người cũ sẽ cuốn đi cùng ngọn gió
Dòng nước đổi màu từ xanh sang đỏ
Tiến tới bầu trời ta dâng hiến mình

Đây là một món quà, nó đến cùng một cái giá đắt
Kẻ nào là cừu và kẻ nào là con dao sắc?
Midas là vị vua và ông ôm ta không rời
Ông biến ta thành vàng trong ánh sáng mặt trời

Đây là một món quà, nó đến cùng một cái giá đắt
Kẻ nào là cừu và kẻ nào là con dao sắc?
Midas là vị vua và ông ôm ta không rời
Ông biến ta thành vàng trong ánh sáng mặt trời

Đây là một món quà, nó đến cùng một cái giá đắt
Kẻ nào là cừu và kẻ nào là con dao sắc?
Midas là vị vua và ông ôm ta không rời
Ông biến ta thành vàng trong ánh sáng mặt trời

Đây là một món quà

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
Run Daddy Run (The Hunger Games - OST) Miranda Lambert - CountryXóa
Complain | David ArchuletaXóa

Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.