HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài No Light, No Light Florence & The Machine - Rock tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

No Light, No Light Florence & The Machine - Rock

You are the hole in my head
You are the space in my bed
You are the silence in between
What I thought and what I said

You are the night-time fear
You are the morning when it's clear
When it's over you're the start
You're my head, you're my heart

No light, no light in your bright blue eyes
I never knew daylight could be so violent
A revelation in the light of day
You can't choose what stays and what fades away

And I'd do anything to make you stay
No light, no light
(No light)
Tell me what you want me to say

Through the crowded islands crying out at me
In your place there were a thousand other faces
I was disappearing in plain sight
Heaven help me I need to make it right

You want a revelation
You want to get it right
And it's a conversation
I just can't have tonight

You want a revelation
Some kind of resolution
You are the revelation

No light, no light in your bright blue eyes
I never knew daylight could be so violent
A revelation in the light of day
You can choose what stays and what fades away

And I'd do anything to, to make you stay
No light, no light
(No light)
Tell me what you want me to say

But would you leave me
If I told you what I've done
And would you leave me
If I told you what I've become

'Cause it's so easy
To sing it to a crowd
But it's so hard, my love
To say it to you, all alone

No light, no light in your bright blue eyes
I never knew daylight could be so violent
A revelation in the light of day
You can choose what stays and what fades away

And I'd do anything to make you stay
No light, no light
Tell me what you want me to say

You want a revelation
You want to get it right
But, it's a conversation
I just can't have tonight

You want a revelation
Some kind of resolution
You want a revelation

You want a revelation
You want to get it right
But, it's a conversation
I just can't have tonight
You want a revelation
Some kind of resolution
Tell me what you want me to say

Lời Việt

No Light, No Light Florence & The Machine - Rock

Anh là cái hố trong đầu em
Anh là khoảng trống trên chiếc giường
Anh là sự yên lặng chen giữa
Là những gì em nghĩ và nói

Anh là nỗi sợ về đêm
Anh là ngày sáng khi trời trong
Khi mọi thứ kết thúc anh là khởi đầu
Anh là tâm trí em, anh là trái tim em

Vô minh, vô minh trong đôi mắt xanh sáng của anh
Em chưa bao giờ thấy ánh ngày lại dữ tợn đến vậy
Một sự mặc khải của ánh sáng ban ngày
Anh không thể chọn cái gì ở và cái gì phải đi

Em sẽ làm mọi thứ để anh ở bên
Vô minh, vô minh
(Vô minh)
Hãy nói cho em điều anh muốn em nói

Vượt qua những hòn đảo đang khóc than cho em
Ở nơi của anh đang hiện hữu hàng ngàn khuôn mặt khác
Em đã biến mất trong khung cảnh trơ trọi
Thiên đường hãy giúp con con cần phải quyết định đúng đắn

Anh muốn một sự mặc khải
Anh muốn điều đúng đắn
Và đó là một cuộc trò chuyện
Mà em không thể đáp ứng đêm nay

Anh muốn một sự mặc khải
Một kiểu quả quyết gì đó
Chính anh mới là sự mặc khải đó

Vô minh, vô minh trong đôi mắt xanh sáng của anh
Em chưa bao giờ thấy ánh ngày lại dữ tợn đến vậy
Một sự mặc khải của ánh sáng ban ngày
Anh không thể chọn cái gì ở và cái gì phải đi

Em sẽ làm mọi thứ để anh ở bên
Vô minh, vô minh
(Vô minh)
Hãy nói cho em điều anh muốn em nói

Nhưng anh có rời bỏ em
Nếu em kể những việc mình làm
Và anh có rời bỏ em
Nếu em nói ra kẻ mà em đã trở thành

Vì nó quá dễ dàng
Để hát vang nó trong một đám đông
Nhưng thật là khó, hỡi người yêu
Để nói điều đó với anh, chỉ hai ta

Vô minh, vô minh trong đôi mắt xanh sáng của anh
Em chưa bao giờ thấy ánh ngày lại dữ tợn đến vậy
Một sự mặc khải của ánh sáng ban ngày
Anh không thể chọn cái gì ở và cái gì phải đi

Em sẽ làm mọi thứ để anh ở bên
Vô minh, vô minh
(Vô minh)
Hãy nói cho em điều anh muốn em nói

Anh muốn một sự mặc khải
Anh muốn điều đúng đắn
Và đó là một cuộc trò chuyện
Mà em không thể đáp ứng đêm nay

Anh muốn một sự mặc khải
Một kiểu quả quyết gì đó
Chính anh mới là sự mặc khải đó

Anh muốn một sự mặc khải
Anh muốn điều đúng đắn
Và đó là một cuộc trò chuyện
Mà em không thể đáp ứng đêm nay
Anh muốn một sự mặc khải
Một kiểu quả quyết gì đó
Hãy nói cho em những gì anh muốn nghe em nói

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.