HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Put Your Gun Down Oceana - R&B tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Put Your Gun Down Oceana - R&B

Standin' here, face to face
Feel the fear in this place
Too much blood has been shed
We can't forgive,we can't forget
Why do we hurt each other?
Life could be so much better
Two hearts, one love
Many faces for one god

Tonight
We don't fight
I surrender
Now put your gun down
Tonight
We don't fight
Love is stronger
So put your gun down

Put your gun down x4

Silent tears raining down
Lonelyness all around
Two hearts, one love
Many faces for one god
Tonight
...

What, what, what,
What are we waiting for?
Love, love, love,
Love is the only cure

Tonight

Lời Việt

Put Your Gun Down Oceana - R&B

Đứng tại đây, mặt đối mặt
Cảm giác sợ hãi ở nơi này
Quá nhiều máu đã đổ
Ta chẳng thể tha thứ, chẳng thể quên đi
Tại sao ta làm hại lẫn nhau?
Cuộc sống có thể tốt hơn nhiều
Hai trái tim, một tình yêu
Nhiều khuôn mặt cho một Chúa

Đêm nay
Ta không chiến đấu
Em đầu hàng
Hãy đặt súng xuống đi anh
Đêm nay
Ta không chiến đấu
Tình yêu mạnh hơm
Hãy đặt súng xuống nào!

Đặt súng xuống! x4

Những giọt lệ âm thầm tuôn rơi
Cô đơn bốn bề
Hai trái tim, một tình yêu
Nhiều khuôn mặt cho một Chúa
Đêm nay
...

Điều gì, điều gì, điều gì
Ta đang chờ điều gì?
Tình yêu, tình yêu, tình yêu
Tình yêu là phương thuốc duy nhất

Đêm nay

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
You Must Love Me | MadonnaXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.