HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Alien Heart Phineas & Ferb OST - Electronic Pop tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Alien Heart Phineas & Ferb OST - Electronic Pop

Announcer: And now, the band you've been waiting for, Max Modem and the Mainframes!
Lawrence : I think my girlfriend is an alien,
Invading force from Planet ten,
Said she was from out of town,
But I know what she meant...

Lawrence and Phineas: I know she's from another galaxy,
Lawrence: I don't know just what she's a-doing with me!
She treats my love like a science experiment...

Hubble-Bubble

Does she love me for who I am?
Or does she want to put my brain in a can?
She can have it 'cause I never want to be apart...
Fan-girl: Take my leg warmers, Max!

Lawrence: From her alien heart!

(She's got an alien) Heart!
(She's got an alien) Heart!
(She's got an alien) She's got an alien heart!
(She's got an alien) Heart!
(She's got an alien) Heart!
(She's got an alien) Heart!

Perry/Doofen shmirtz interruption

She's got an alien heart!
(She's got an alien) Pumps like the Dickens!
(She's got an alien) She's got an alien heart!
(She's got an alien) Heart...
(She's got an alien) Heart...
(She's got an alien) She's got an alien heart...

We're Max Modem and the Mainframes! Thank you Tri-State Area!

Lời Việt

Alien Heart Phineas & Ferb OST - Electronic Pop

Announcer: Và bây giờ, ban nhạc bạn đã được chờ đợi, Modem Max And The Mainframes!
Lawrence: Tôi nghĩ rằng bạn gái của tôi là người ngoài hành tinh
Đến xâm lược từ Hành tinh mười,
Cô ta nói cô đã ra khỏi thị trấn
Nhưng tôi biết cô ta có ý định gì

Lawrence và Phineas: Tôi biết cô ấy từ hành tinh khác,
Lawrence: Tôi không biết cô ta đang làm gì với tôi
Cô ấy đối xử với tôi giống như một thí nghiệm khoa học ...

Giọng nói mập mờ

Cô ấy yêu tôi vì tôi là ai?
Hoặc không, cô muốn đặt bộ não của tôi trong cái lon?
Cô ấy có thể vì tôi không muốn như thế
Fan Girl: Hãy hâm nóng chân tôi đi, Max!

Lawrence: Từ trái tim của người ngoài hành tinh

(Cô ấy có trái tim của người ngoài) hành tinh!
(Cô ấy có trái tim của người ngoài) hành tinh!
(Cô ấy có một người nước ngoài) Cô ấy có một trái tim người nước ngoài!
(Cô ấy có trái tim của người ngoài) hành tinh!
(Cô ấy có trái tim của người ngoài) hành tinh!
(Cô ấy có trái tim của người ngoài) hành tinh!

Gián đoạn Perry / Doofenshmirtz

(Cô ấy có trái tim của người ngoài) hành tinh!
(Cô ấy có một người nước ngoài hành tinh) Máy bơm giống như Dickens!
Cô ấy có một người nước ngoài hành tinh

Chúng tôi là Max Modem và Mainframe! Cảm ơn khu vực ba bang

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
You Must Love Me | MadonnaXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.