HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Your Firefly Ben Cocks - tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Your Firefly Ben Cocks -

When the sun comes, you're my shade
When the moon comes, your're a little firefly
I love you more than I can say
No I'll never fly away

Uuuhh uuuhh uuuhh uuuhh (x2)

I'm your firefly, I'm your shade
I wanna live in a house that we've made
I wanna love you everyday
And I'll never fly away

Uuuhh uuuhh uuuhh uuuhh (x2)

When the sun comes, you're my shade
When the moon comes, your're a little firefly
I love you more than I can say
No I'll never fly away

Uuuhh uuuhh uuuhh uuuhh (x2)

I'm your firefly, I'm your shade
I wanna live in a house that we've made
I wanna love you everyday
And I'll never fly away

Uuuhh uuuhh uuuhh uuuhh (x2)

I'll never fly away

Uuuhh uuuhh uuuhh uuuhh (x2)

Lời Việt

Your Firefly Ben Cocks -

Khi mặt trời lên, anh là bóng mát của em
Khi mặt trăng lên, anh là một chú đom đóm nhỏ
Em yêu anh nhiều hơn em có thể nói ra
Không, em sẽ không bao giờ bay đi đâu

Uuuhh uuuhh uuuhh uuuhh (x2)

Em là chú đom đóm, em là bóng mát của anh
Em muốn sống trong ngôi nhà do chúng ta tạo dựng nên
Em muốn yêu anh mỗi ngày
Và em sẽ không bao giờ bay đi đâu

Uuuhh uuuhh uuuhh uuuhh (x2)

Khi mặt trời lên, anh là bóng mát của em
Khi mặt trăng lên, anh là một chú đom đóm nhỏ
Em yêu anh nhiều hơn em có thể nói ra
Không, em sẽ không bao giờ bay đi đâu

Uuuhh uuuhh uuuhh uuuhh (x2)

Em là chú đom đóm, em là bóng mát của anh
Em muốn sống trong ngôi nhà do chúng ta tạo dựng nên
Em muốn yêu anh mỗi ngày
Và em sẽ không bao giờ bay đi đâu

Uuuhh uuuhh uuuhh uuuhh (x2)

Em sẽ không bao giờ bay đi đâu

Uuuhh uuuhh uuuhh uuuhh (x2)

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
You Must Love Me | MadonnaXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.