HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Stay In This Moment Alex Saidac - Dance tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Stay In This Moment Alex Saidac - Dance

I'm riding in my car and I'm going out, out, out
Feels like I'm 16 again nothing can stop me now, stop me now
Yeh tonight I don't care, cause I be working on ...
Yeh tonight I'm just gonna, have fun, have fun, have fun

I'll bet you never seen me wanna groove like this
Wanna move like this, dance till the sun comes up
Nothing in this world can stop me now
I'ma stay in this moment
I'll bet you never seen me wanna groove like this
Wanna move like this, dance till the sun comes up
Nothing in this world can stop me now
I'ma stay in this moment now
Stay in this moment
I'ma stay in this moment now

I don't give a f*ck what the people say
I'm gonna do me tonight
I'm good anyway
You can stay if you like, I am buying ... on my check
Because I'm just living my life, my life, my life

I'll bet you never seen me wanna groove like this
Wanna move like this, dance till the sun comes up

Nothing in this world can stop me now
I'ma stay in this moment
I'll bet you never seen me wanna groove like this
Wanna move like this, dance till the sun comes up
Nothing in this world can stop me now
I'ma stay in this moment now
Stay in this moment
I'ma stay in this moment now
I don't care what time it is
Just wanna stay like this, hope that this night never ends no
I'm so unstoppable, cause this night is magical
Yeah I'm on my natural high, on natural high, high, high

I'll bet you never seen me wanna groove like this
Wanna move like this, dance till the sun comes up
Nothing in this world can stop me now
I'ma stay in this moment
I'll bet you never seen me wanna groove like this
Wanna move like this, dance till the sun comes up
Nothing in this world can stop me now
I'ma stay in this moment now
Stay in this moment
I'ma stay in this moment now.

Lời Việt

Stay In This Moment Alex Saidac - Dance

Tôi đang ngồi trên chiếc xe của mình và đi ra ngoài chơi, ra ngoài chơi, ra ngoài chơi
Cảm thấy như tôi 16 tuổi một lần nữa, không điều gì hiện giờ có thể ngăn được tôi
Đúng vậy đêm nay tôi không quan tâm, bởi vì tôi vẫn cứ tiếp tục...
Đúng vậy đêm nay tôi sẽ chỉ cứ vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ

Tôi sẽ cá rằng bạn chưa từng thấy tôi cuốn hút như vậy
Muốn được chuyển động như vậy, nhảy cho đến tận khi mặt trời mọc lên cao
Không có điều gì trên thế giới này có dừng tôi lại vào lúc nào
Tôi sẽ sống mãi trong giây phút này
Tôi sẽ cá rằng bạn chưa từng thấy tôi cuốn hút như vậy
Muốn được chuyển động như vậy, nhảy cho đến tận khi mặt trời mọc lên cao
Không có điều gì trên thế giới này có dừng tôi lại vào lúc nào
Tôi sẽ sống mãi trong giây phút này
Sống mãi trong giây phút này
Tôi sẽ sống mãi trong giây phút này

Tôi chẳng thèm để tâm đến điều mọi người nói
Tôi sẽ cháy hết mình đêm nay
Dù sao tôi cũng tốt
Bạn có thể ở lại nếu như bạn muốn, tôi đang mua.... bằng tấm séc của mình
Bởi vì tôi chỉ sống cuộc đời mình, cuộc đời mình, cuộc đời mình, cuộc đời mình

Tôi sẽ cá rằng bạn chưa từng thấy tôi cuốn hút như vậy
Muốn được chuyển động như vậy, nhảy cho đến tận khi mặt trời mọc lên cao

Không có điều gì trên thế giới này có dừng tôi lại vào lúc nào
Tôi sẽ sống mãi trong giây phút này
Tôi sẽ cá rằng bạn chưa từng thấy tôi cuốn hút như vậy
Muốn được chuyển động như vậy, nhảy cho đến tận khi mặt trời mọc lên cao
Không có điều gì trên thế giới này có dừng tôi lại vào lúc nào
Tôi sẽ sống mãi trong giây phút này
Sống mãi trong giây phút này
Tôi sẽ sống mãi trong giây phút này
Tôi không quan tâm đến bây giờ là mấy giờ
Chỉ cứ muốn ở lại mãi như vậy, mong ước rằng đêm nay chẳng bao giờ kết thúc, không
Tôi không thể ngăn cản được, bởi vì đêm nay thật diệu lỳ
Đúng vậy, tôi chỉ đang tự nhiên cao hứng, tự nhiên cao hứng, cao hứng, cao hứng

Tôi sẽ cá rằng bạn chưa từng thấy tôi cuốn hút như vậy
Muốn được chuyển động như vậy, nhảy cho đến tận khi mặt trời mọc lên cao
Không có điều gì trên thế giới này có dừng tôi lại vào lúc nào
Tôi sẽ sống mãi trong giây phút này
Tôi sẽ cá rằng bạn chưa từng thấy tôi cuốn hút như vậy
Muốn được chuyển động như vậy, nhảy cho đến tận khi mặt trời mọc lên cao
Không có điều gì trên thế giới này có dừng tôi lại vào lúc nào
Tôi sẽ sống mãi trong giây phút này
Sống mãi trong giây phút này
Tôi sẽ sống mãi trong giây phút này

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.