HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Souls For Belial Marduk - Rock tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Souls For Belial Marduk - Rock

Sweet torrents of Death
Oh engulfing ruin
Every fall is a soul
...for Belial

In sinless guilt rushing
Blasts of yokeless glory
To and fro - Red ascension
Collecting souls

...for Belial
...for Belial

And as our voice uncovers
Another soul to the stream
Another soul devoured
...for Belial

Oh Lawless Angel we approach thee
In the form of proudest shame
We thy children - Here assembled
Now thy promised blessing claim
...promised blessing claim

Lord of Arrogance - Lord of Pride
Fling thy unrestrained nets thrice
And let The Rivers of the under world
Swiftly to the surface rise

Oh Spirit of Darkness we invoke thee
In the name of all things depraved
We thy servants - here forgathered
Now thy promised blessing claim
...promised blessing claim

Sweet torrents of Death
Oh engulfing ruin
Every fall is a soul
...for Belial

...for Belial
...for Belial

Angels of sweed
Ever rising decline
Every slip is a soul
...for Belial

...for Belial
...for Belial

In sinless guilt rushing
Blasts of yokeless glory
To and fro - Red ascension
Collecting souls

...for Belial
...for Belial

And as our voice uncovers
Another soul to the stream
Another soul devoured
...for Belial

Lời Việt

Souls For Belial Marduk - Rock

Dòng nước sông cuộn chảy xiết ngọt ngào của cái chết
Oh đang nhấn chìm sâu mọi tàn tích tan hoang
Mỗi lần sụp đổ là một linh hồn
... dành cho Belial (*)

Trong tội lỗi vô tội đang vồ tới,
Làm nổ tung ánh hào quang không có gông cùm
Đi rồi lại - Sự thăng thiên của thế giới đỏ
Thu thập những linh hồn

...Cho Belial
...Cho Belial

Và khi tiếng nói chúng ta cất lên
Một linh hồn khác đến bên dòng nước
Một linh hồn khác ăn ngấu nghiến
... Cho Belial

Ôi, Thiên thần Hỗn Độn chúng ta tiến đến gần Người
Trong hình hài của nỗi hổ thẹn đáng tự hào nhất
Chúng ta những đứa con của Người - Ở đây tụ họp
Giờ lời ban phước Ngài đã hứa
.... lời ban phước Ngài đã hứa

Chúa tể của Kiêu căng - Chúa tể của Tự hào
Quăng những tấm lưới không thể kiểm soát của người ba lần
Và để những Dòng sông của địa ngục
Nhanh chóng tràn lên mặt đất

Ôi Linh hồn của Bóng tối chúng ta khẩn cầu gọi Ngươi
Nhân danh vạn vật bị sa đọa
Chúng ta, những người hầu của Người - Ở đây tụ họp
Giờ lời ban phước Ngài đã hứa
.... lời ban phước Ngài đã hứa

Dòng nước sông cuộn chảy xiết ngọt ngào của cái chết
Oh đang nhấn chìm sâu mọi tàn tích tan hoang
Mỗi lần sụp đổ là một linh hồn
... dành cho Belial

...Cho Belial
...Cho Belial

Thiên thần của thuốc phiện
Bao giờ sự suy tàn dâng lên
Mỗi cú trượt là một linh hồn
... Dành cho Belial

...Cho Belial
...Cho Belial

Trong tội lỗi vô tội đang vồ tới,
Làm nổ tung ánh hào quang không có gông cùm
Đi rồi lại - Sự thăng thiên của thế giới đỏ
Thu thập những linh hồn

...Cho Belial
...Cho Belial

Và khi tiếng nói chúng ta cất lên
Một linh hồn khác đến bên dòng nước
Một linh hồn khác ăn ngấu nghiến
... Cho Belial

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.