HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Dare To Believe Boyce Avenue - Alternative tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Dare To Believe Boyce Avenue - Alternative

It's feeling like the time's run out
But the hour glass just flipped itself over again
The sun is slowly sinking down
But on the other side a new day waits to begin

If you dare to believe in life
You might realize that there's no time for talking
Or to just wait around while the innocent die

No more
We're gonna lose everything
If we believe all the lies
I may fall but I swear that I'll help you believe
No more
This world's running on empty
And there's no reason why
You may fall but I know that you'll help me believe

We've been in the dark for way too long
But when we turn around
We see a light shine through the haze
So forget about who was wrong
Because I've never been more ready to turn this page

If you swear you believe in life
Embrace forgiveness cause it's all that I'm asking
Or keep holding out while the innocent die

No more
We're gonna lose everything
If we believe all the lies
I may fall but I swear that I'll help you believe
No more
This world's running on empty
And there's no reason why
You may fall but I know that you'll help me believe

No more
We're gonna lose everything
If we believe all the lies
I may fall but I swear that I'll help you believe
No more
This world's running on empty
And there's no reason why
You may fall but I know that you'll help me believe

No more
We're gonna lose everything
If we believe all the lies
You may fall but I swear that I'll help you believe
You may fall but I swear that I'll help you believe
I may fall but I swear that I'll help you believe

If you swear you believe in life
No more
We're gonna lose everything
Oh, I said no more
We're so quick to lose everything

Lời Việt

Dare To Believe Boyce Avenue - Alternative

Cảm giác giống như thời gian đã hết
Nhưng đồng hồ cát chỉ cần lộn nó lại một lần nữa
Mặt trời đang lặn xuống chậm chạp
Nhưng ở bên kia, một ngày mới chờ đợi để bắt đầu

Nếu bạn dám tin vào cuộc sống
Bạn có thể nhận ra rằng không có thời gian cho chuyện trò
Hay chỉ cần chờ đợi ở đây trong khi sự vô tội chết đi

Chẳng còn nữa
Chúng ta sẽ mất tất cả
Nếu chúng ta tin tất cả những điều giả dối
Tôi có thể chết nhưng tôi thề rằng tôi sẽ giúp ban tin
Chẳng còn nữa
Thế giới này đang trôi đi vô nghĩa
Và không còn lí do nào
Bạn có thể chết nhưng tôi biết rằng bạn sẽ giúp tôi tin

Chúng ta ở trong bóng tối quá lâu rồi
Nhưng khi chúng ta quay trở lại
Chúng ta nhìn thấy ánh sáng tỏa sáng qua sương mù
Nên quên những thứ đã sai lầm
Bởi tôi đã không bao giờ sẵn sàng để mở trang sách này

Nếu bạn thề bạn tin vào cuộc sống
Ôm lấy sự tha thứ bởi vì đó là tất cả những gì tôi hỏi
Hay chịu đựng trong khi cái chết vô tội

Chẳng còn nữa
Chúng ta sẽ mất tất cả
Nếu chúng ta tin tất cả những điều giả dối
Tôi có thể chết nhưng tôi thề rằng tôi sẽ giúp ban tin
Chẳng còn nữa
Thế giới này đang trôi đi vô nghĩa
Và không còn lí do nào
Bạn có thể chết nhưng tôi biết rằng bạn sẽ giúp tôi tin

Chẳng còn nữa
Chúng ta sẽ mất tất cả
Nếu chúng ta tin tất cả những điều giả dối
Tôi có thể chết nhưng tôi thề rằng tôi sẽ giúp ban tin
Chẳng còn nữa
Thế giới này đang trôi đi vô nghĩa
Và không còn lí do nào
Bạn có thể chết nhưng tôi biết rằng bạn sẽ giúp tôi tin

Chẳng còn nữa
Chúng ta sẽ mất tất cả
Nếu chúng ta tin tất cả những điều giả dối
Bạn có thể ngã nhưng tôi thề rằng tôi sẽ giúp bạn tin
Bạn có thể ngã nhưng tôi thề rằng tôi sẽ giúp bạn tin
Tôi có thể ngã nhưng tôi thề rằng tôi sẽ giúp bạn tin

Nếu bạn thề bạn tin vào cuộc sống
Chẳng còn nữa
Chúng ta sẽ mất tất cả
Oh, tôi nói chẳng còn gì nữa
Chúng ta nhanh chóng mất tất cả.

Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.