HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài How We Do (Party) Rita Ora - Dance tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

How We Do (Party) Rita Ora - Dance

And party and bullshit
And party and bullshit
And party and bullshit...
And party, and party

I stumbled up to the window
Opened the curtains to blinding light
Make up all over the pillow
What went on? What went on?
What went on last night?
You look so sweet while you're dreaming (yeah)
Holding your bottle of Tanqueray (yeah)
It isn't even the weekend
Baby, that's how I know you're the one for me

I wanna party and bullshit
And party and bullshit
And party and bullshit
And party and bullshit
And party, and party

'Cause when the sun sets baby
On the avenue
I get that drunk sex feeling
Yeah, when I'm with you
So put your arms around me, baby
We're tearing up the town
'Cause that's just how we do

We got that sweet, hot loving
Dancing in the dark
Out in the streets we're running
Shut down every bar
So put your arms around me, baby
We're tearing up the town
'Cause that's just how we do
How we do, that's just how we do
How we do, that's just how we do

Hungover, I think I'm broken
You said the fix is a shot of Jack
I said, "Man, what are you smoking?"
But alright, pour a glass, and we'll throw 'em back

I wanna party and bullshit
And party and bullshit
And party and bullshit
And party, and party

'Cause when the sun sets baby
On the avenue
I get that drunk sex feeling
Yeah when I'm with you
So put your arms around me baby
We're tearing up the town
'Cause that's just how we do

We got that sweet, hot loving
Dancing in the dark
Out in the streets we're running
Shut down every bar
So put your arms around me, baby
We're tearing up the town
'Cause that's just how we do

How we do, that's just how we do
How we do, that's just how we do
How we do, that's just how we do
How we do, that's just how we do
How we do, that's just how we do

I wanna party and bullshit
And party and bullshit
And party and bullshit
And party and bullshit...
And party, and party

I wanna party and bullshit
And party and bullshit
And party and bullshit
And party and bullshit...
And party, and party

'Cause when the sun sets baby
On the avenue
I get that drunk sex feeling
Yeah when I'm with you
So put your arms around me baby
We're tearing up the town
'Cause that's just how we do

We got that sweet hot loving
Dancing in the dark
Out in the streets we're running
Shut down every bar
So put your arms around me baby
We're tearing up the town
'Cause that's just how we do

And party and bullshit
And party and bullshit
And party and bullshit
And party and party
How we do, that's just how we do
How we do, that's just how we do
How we do, that's just how we do
How we do, that's just how we do

Lời Việt

How We Do (Party) Rita Ora - Dance

Và tiệc tùng và tán dóc
Và tiệc tùng và tán dóc
Và tiệc tùng và tán dóc...
Và tiệc tùng, và tiệc tùng

Em sẩy chân nhào tới cửa sổ
Mở mấy tấm rèm để ánh sáng chói lòa lùa vào
Dọn dẹp hết đống gối
Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra?
Chuyện gì đã xảy ra đêm qua thế?
Anh trông thật tuyệt khi anh nhảy (yeah)
Ôm khư khư chai Tanqueray của anh (yeah)
Thậm chí chẳng phải dịp cuối tuần
Cưng à, đó là cách em biết anh là người tuyệt nhất cho em thế nào

Em muốn tiệc tùng và tán dóc
Và tiệc tùng và tán dóc
Và tiệc tùng và tán dóc
Và tiệc tùng và tán dóc
Và tiệc tùng, và tiệc tùng

Vì khi mặt trời ló dạng, cưng ơi
Trên đại lộ
Em có cảm giác say ngất đê mê
Yeah, khi em bên anh
Thế nên hãy vòng tay qua em, cưng à
Tụi mình sẽ oanh tạc thị trấn
Vì đó cách tụi mình làm thế thôi

Tụi mình có phút tình tứ nồng ấm, ngọt ngào
Nhảy nhót trong bóng tối
Tụi nhảy phóng ra mấy con phố
Dẹp hết từng quán bar
Thế nên hãy vòng tay qua em, cưng à
Tụi mình sẽ oanh tạc thị trấn
Vì đó cách tụi mình làm thế thôi
Cách tụi mình làm, đó cách tụi mình làm thế thôi
Cách tụi mình làm, đó cách tụi mình làm thế thôi

Say xỉn, em nghĩ em ngất ngư rồi
Anh bảo phải phạt một ly rượu Jack
Em bảo, "Này anh, anh đang hút cái gì thế?"
Nhưng ổn cả, rót một cốc, và tụi mình cho bọn nó ra rìa

Em muốn tiệc tùng và tán dóc
Và tiệc tùng và tán dóc
Và tiệc tùng và tán dóc
Và tiệc tùng, và tiệc tùng

Vì khi mặt trời ló dạng, cưng ơi
Trên đại lộ
Em có cảm giác say ngất đê mê
Yeah, khi em bên anh
Thế nên hãy vòng tay qua em, cưng à
Tụi mình sẽ oanh tạc thị trấn
Vì đó cách tụi mình làm thế thôi

Tụi mình có phút tình tứ nồng ấm, ngọt ngào
Nhảy nhót trong bóng tối
Tụi nhảy phóng ra mấy con phố
Dẹp hết từng quán bar
Thế nên hãy vòng tay qua em, cưng à
Tụi mình sẽ oanh tạc thị trấn
Vì đó cách tụi mình làm thế thôi

Cách tụi mình làm, đó cách tụi mình làm thế thôi
Cách tụi mình làm, đó cách tụi mình làm thế thôi
Cách tụi mình làm, đó cách tụi mình làm thế thôi
Cách tụi mình làm, đó cách tụi mình làm thế thôi
Cách tụi mình làm, đó cách tụi mình làm thế thôi

Em muốn tiệc tùng và tán dóc
Và tiệc tùng và tán dóc
Và tiệc tùng và tán dóc
Và tiệc tùng và tán dóc...
Và tiệc tùng, và tiệc tùng

Em muốn tiệc tùng và tán dóc
Và tiệc tùng và tán dóc
Và tiệc tùng và tán dóc
Và tiệc tùng và tán dóc...
Và tiệc tùng, và tiệc tùng

Vì khi mặt trời ló dạng, cưng ơi
Trên đại lộ
Em có cảm giác say nhất đê mê
Yeah, khi em bên anh
Thế nên hãy vòng tay qua em, cưng à
Tụi mình sẽ oanh tạc thị trấn
Vì đó cách tụi mình làm thế thôi

Tụi mình có phút tình tứ nồng ấm, ngọt ngào
Nhảy nhót trong bóng tối
Tụi nhảy phóng ra mấy con phố
Dẹp hết từng quán bar
Thế nên hãy vòng tay qua em, cưng à
Tụi mình sẽ oanh tạc thị trấn
Vì đó cách tụi mình làm thế thôi

Và tiệc tùng và tán dóc
Và tiệc tùng và tán dóc
Và tiệc tùng và tán dóc
Và tiệc tùng, và tiệc tùng
Vì đó cách tụi mình làm thế thôi
Cách tụi mình làm, đó cách tụi mình làm thế thôi
Cách tụi mình làm, đó cách tụi mình làm thế thôi
Vì đó cách tụi mình làm thế thôi
Cách tụi mình làm, đó cách tụi mình làm thế thôi
Cách tụi mình làm, đó cách tụi mình làm thế thôi

Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.