HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Always | Blink 182 tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Always | Blink 182

Always - Blink 182

I've been here before a few times
And I'm quite aware we're dying
And your hands they shake with goodbyes
And I'll take you back if you'll have me
So here I am, I'm trying
So here I am, are you ready?

Come on let me hold you, touch you, feel you.
Always
Kiss you, taste you, all night.
Always

And I'll miss your laugh your smile
I'll admit I'm wrong if you'll tell me
I'm so sick of fights I hate them
Lets start this again for real.

So here, I am, I'm trying
So here I am, are you ready?
So here I am, I'm trying
So here I am, are you ready?

Come on let me hold you, touch you ,feel you.
Always
Kiss you, taste you, all night.
Always
Come on let me hold you, touch you, feel you.
Always
Kiss you taste you, all night,
Always

I've been here before a few times
And I'm quite aware we're dying

Come on let me hold you touch you feel you
Always
Kiss you taste you all night
Always
Come on let me hold you touch you feel you
Always
Kiss you taste you all night
Always
Always
Always


Lời Việt

Always | Blink 182


Tôi luôn đến đây trước vài lần
Và tôi lặng im biết ta đang hấp hối
Và tay em họ bắt lấy cùng với lời tạm biệt
Tôi sẽ làm em quay về nếu em có tôi
Vì vậy tôi ở đây, tôi đang cố gắng

Hãy đến đây để tôi được ôm, chạm vào và cảm nhận em
Luôn là thế
Được hôn em và có em suốt đêm này
Luôn là thế

Và tôi sẽ luôn nhớ đến tiếng cười, nụ cười của em
Tôi sẽ nhận mình sai nếu em nói với tôi rằng
Tôi không đủ sức chiến đấu và rằng tôi ghét như thế
Hãy bắt đầu lại để mọi điều trở thành sự thật

Vì thế, tôi ở đây để cố gắng
Tôi ở đây và em đã sẵn sàng chưa
Vì thế tôi ở đây để thử lại
Tôi ở đây và em sẵn sàng chưa ?

Hãy đến đây để tôi được ôm, chạm vào và cảm nhận em
Luôn là thế
Được hôn em và có em suốt đêm này
Luôn là thế
Hãy đến đây để tôi được ôm, chạm vào và cảm nhận em
Luôn là thế
Được hôn em và có em suốt đêm này
Luôn là thế

Tôi luôn đến đây trước nhiều lần
Và tôi lặng im biết ta đang hấp hối

Hãy đến đây để tôi được ôm, chạm vào và cảm nhận em
Luôn là thế
Được hôn em và có em suốt đêm này
Luôn là thếHãy đến đây để tôi được ôm, chạm vào và cảm nhận em
Luôn là thế
Được hôn em và có em suốt đêm này
Luôn là thế
Luôn như thế


 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.