HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Leave Love Alone Carrie Underwood - Country tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Leave Love Alone Carrie Underwood - Country

Funny how love can make you feel
Crush you like a ton of steel
Fake you out, make you think it’s real
Funny how love can make you feel, yeah

[Chorus:]
Ouh, ouh, yeah
I just can’t leave love alone
I just can’t leave love alone
I just can’t leave love alone
I just can’t leave love alone
Hey!

Ain’t it funny how love can make you fly
Sweetest buzz and the highest high
When you can’t walk to the other side
Ain’t it funny how love can make you fly

[Chorus:]
Ouh, I can’t stop it
Ouh, gotta have it, want it,
I can’t help it
I just can’t leave love alone
I just can’t leave love alone
(Can’t leave it alone)
I just can’t leave love alone
I just can’t leave love alone
Hey!

[Outro:]
Oh come on!
Burn me once but it don’t sink in
I just keep coming back again
I just can’t leave love alone
I just can’t leave love alone
I just can’t leave love alone
I just can’t leave, I can’t leave it
I just can’t leave love alone
I just can’t leave love alone
I just can’t leave love alone
I just can’t leave love alone
I can’t leave it alone
I can’t leave it

Lời Việt

Leave Love Alone Carrie Underwood - Country

Tình yêu có thể làm bạn cảm thấy hài hước đến thế nào
Đè bẹp bạn như một tấn thép
Giả tạo với bạn, làm cho bạn nghĩ rằng nó là sự thật
Tình yêu có thể làm bạn cảm thấy hài hước đến thế nào

[ĐK:]
Ouh, ouh, yeah
Tôi chỉ không thể để tình yêu được yên
Tôi chỉ không thể để tình yêu được yên
Tôi chỉ không thể để tình yêu được yên
Tôi chỉ không thể để tình yêu được yên
Này!

Không phải là nó vui như thể tình yêu có thể làm cho bạn bay bổng
Cảm giác phấn chấn ngọt ngào nhất và cao cao nhất
Khi bạn không thể đi bộ đến phía bên kia
Không phải là nó vui như thể tình yêu có thể làm cho bạn bay bổng

[ĐK:]
Ouh, tôi không thể chặn nó lại
Ouh, phải có nó, muốn nó,
Tôi không thể chịu đựng nó
Tôi chỉ không thể để tình yêu được yên
Tôi chỉ không thể để tình yêu được yên
(Không có thể để nó được yên)
Tôi chỉ không thể để tình yêu được yên
Tôi chỉ không thể để tình yêu được yên
Này!

[Kết:]
Oh đến đây nào!
Đốt cháy tôi một lần nữa nhưng nó không nhận ra
Tôi chỉ tiếp tục trở lại một lần nữa
Tôi chỉ không thể để tình yêu được yên
Tôi chỉ không thể để tình yêu được yên
Tôi chỉ không thể để tình yêu được yên
Tôi chỉ không thể ra đi, tôi không thể để nó lại
Tôi chỉ không thể để tình yêu được yên
Tôi chỉ không thể để tình yêu được yên
Tôi chỉ không thể để tình yêu được yên
Tôi chỉ không thể để tình yêu được yên
Tôi không thể để nó được yên
Tôi không thể để nó yên

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.