HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Thank You Santa Claus | Phineas & Ferb OST tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Thank You Santa Claus | Phineas & Ferb OST

Christmas morning,
So much fun!
Down the stairs the children run.

Someone has eaten the cookies,
And look what's left under the tree.
There's presents for you and for me.
As far as the eye can see

What's on the rooftop? I wondered what that was
Its reindeer flying
Around the world
Because Santa's coming
I think we all should pause to say that we're grateful
For everything he does!
Thank you Santa Claus
Thank you Santa Claus
Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoaaa

A song for all the things you do,
Santa Claus we're thankin' you
A song for all the things you do,
Santa Claus we're thankin' you
A song for all the things you do, (Joy to the world!)
Santa Claus we're thankin' you (Reindeer flyin')
A song for all the things you do, (Joy to the world)
Santa Claus we're thankin' you (Reindeer flyin')
(Thank you Santa Claus)

Lời Việt

Thank You Santa Claus | Phineas & Ferb OST

Buổi sáng Giáng sinh,
Rất nhiều niềm vui
Trẻ em chạy xuống cầu thang

Ai đó đã ăn hết bánh quy
Và nhìn những gì còn lại dưới gốc cây.
Có quà tặng cho bạn và cho tôi.
Từ xa có thể nhìn thấy

Có gì trên mái nhà? Tôi tự hỏi điều đó là gì
Đó là xe tuần lộc
Vòng quanh thế giới
Vì ông già Noel đang tới
Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta nên dừng lại để nói rằng chúng ta biết ơn
Với tất cả những gì ông làm!
Cảm ơn ông già Noel
Cảm ơn ông già Noel
Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoaaa

Một bài hát cho tất cả những điều ông làm,
Ông già Noel, chúng cháu cảm ơn ông
Một bài hát cho tất cả những điều ông làm,
Ông già Noel, chúng cháu cảm ơn ông
Một bài hát cho tất cả những điều bạn làm, (hoà nhập thế giới!)
Ông già Noel, chúng cháu cảm ơn ông (xe tuần lộc)
Một bài hát cho tất cả những điều bạn làm, (hoà nhập thế giới)
Ông già Noel, chúng cháu cảm ơn ông (xe tuần lộc)
(Cảm ơn ông già Noel)

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.