HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Mobile Mammal | Phineas & Ferb OST tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Mobile Mammal | Phineas & Ferb OST

He's Alabama-bound with a load of bananas,
Headin' south across the Mason-Dixon line,
Then he's haulin' pineapples to Gary, Indiana,
Gotta burn some rubber, make that highway whine!

He's a mobile mammal and I bet you a fiver
He's eatin' hush puppies and corn on the cob,
He's a semi-aquatic semi driver,
A full-time agent with a part-time job!

Aw yeah, I'll bet you a fiver!
That there's a mobile mammal!

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh, ooh-ooh! Woo

Lời Việt

Mobile Mammal | Phineas & Ferb OST

Ông là Alabama, với một giỏ đầy chuối
Thẳng hướng nam băng qua dòng Mason-Dixon,
Sau đó, ông chở dứa đến Gary, Indiana,
Làm cháy lốp, làm tiếng rên rỉ đường cao tốc!

Anh ta là động vật có vú lưu động và tôi cược năm đô la
Anh ta ăn thịt chó con và bắp trên lõi ngô,
Anh ta nửa dưới nước nửa trên cạn
Một nhân viên toàn thời gian với công việc bán thời gian!

Aw yeah, Tôi cá với bạn năm đô
Đó là động vật có vú lưu động

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh, ooh-ooh! Woo

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.