HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Let's Go (ft. Ne-Yo) | Calvin Harris tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Let's Go (ft. Ne-Yo) | Calvin Harris

Let’s go!
Make no excuses now
I’m talking here and now
I’m talking here and now

Let’s go!
Your time is running out
I’m talking here and now
I’m talking here and now

It’s not about what you’ve done
It’s about what you doing
It’s all about where you going
No matter where you’ve been
Let’s go!

Let’s go!
Let’s go!
Let’s go!
Let’s go!

There ain’t no better time
I’m talking here and now
I’m talking here and now

Let’s go!
Right now is where you shine
I’m talking here and now
I’m talking here and now

It’s not about what you’ve done
It’s about what you doing
It’s all about where you going
No matter where you’ve been
Let’s go!

Let’s go!
Let’s go!
Let’s go!
Let’s go!

Let’s make it happen
Ooh, let’s make it happen tonight
Let’s make it happen
Ooh, let’s make it happen tonight
Let’s make it happen
Ooh, let’s make it happen tonight
Let’s make it happen
Ooh, let’s make it happen tonight
Let’s go!

Let’s go!
Let’s go!
Let’s go!
Let’s go!

Lời Việt

Let's Go (ft. Ne-Yo) | Calvin Harris

Tiến lên!
Giờ đừng có viện cớ này nọ
Tôi đang nói ngay lúc này
Tôi đang nói ngay lúc này

Tiến lên!
Thời gian của bạn sắp cạn rồi
Tôi đang nói ngay lúc này
Tôi đang nói ngay lúc này

Bận tâm chi điều bạn đã làm
Vấn đề ở đây là bạn đang làm gì
Bận tâm chi nơi bạn đang đi
Nào màng đến nơi bạn đã ở
Tiến lên!

Tiến lên!
Tiến lên!
Tiến lên!
Tiến lên!

Không có lúc nào tốt hơn bây giờ
Tôi đang nói ngay lúc này
Tôi đang nói ngay lúc này

Tiến lên!
Ngay lúc này là nơi bạn tỏa sáng
Tôi đang nói ngay lúc này
Tôi đang nói ngay lúc này

Bận tâm chi điều bạn đã làm
Vấn đề ở đây là bạn đang làm gì
Bận tâm chi nơi bạn đang đi
Nào màng đến nơi bạn đã ở
Tiến lên!

Tiến lên!
Tiến lên!
Tiến lên!
Tiến lên!

Nào ta hãy biến điều đó thành thực nhé
Ooh, ta cùng biến điều đó thành thực đêm nay
Nào ta hãy biến điều đó thành thực nhé
Ooh, ta cùng biến điều đó thành thực đêm nay
Nào ta hãy biến điều đó thành thực nhé
Ooh, ta cùng biến điều đó thành thực đêm nay
Nào ta hãy biến điều đó thành thực nhé
Ooh, ta cùng biến điều đó thành thực đêm nay
Tiến lên!

Tiến lên!
Tiến lên!
Tiến lên!
Tiến lên!

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.