HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Love Spent | Madonna tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Love Spent | Madonna

You had all of me, you wanted more
Would you have married me if I were poor
Yes, if I was your treasury
You’d have found a time to treasure me

How come you can’t see
All that you need
Is right here with me

Up until the end
All this pretend
Wasn’t for free

Hold me like your money
Tell me that you want me
Spend your love on me
Spend your love on me
Now you have your money
Spend it til there’s nothing
Spend your love on me
Spend your love on me

If we opened up a joint account
Would it put an end to all your doubt
Frankly if my name was Benjamin
We wouldn’t be in the mess we’re in

You played with my heart
Till death do we part
That’s what you said
Now you have your fast cars
Women and bars
It’s gone to your head

Hold me like your money
Tell me that you want me
Spend your love on me
Spend your love on me
Love me like your money
Spend it til there’s nothing
Spend your love on me
Spend your love on me

I want you to take me
Like you took your money
Take me in your arms
Until your last breath

I want you to hold me
Like you hold your money
Hold on to it
Till there’s nothing left

Love spent
Feeling love spent
Yeah, I’m love spent
Wondering where the love went
Love spent
Yeah I’m love spent
Really love spent
Wondering where it all went

I want you to take me
Like you took your money
Take me in your arms
Until your last breath

I want you to hold me
Like you hold your money
Hold me in your arms
Until there’s nothing left (nothing left, nothing left)

Love spent
Feeling love spent
Yeah, I’m love spent
Wondering where the love went
Love spent
Yeah I’m love spent
Really love spent
Wondering where it all went

I want you to take me
Like you took your money
Take me in your arms
Until your last breath

I want you to hold me
Like you hold your money
Hold me in your arms
Until there’s nothing left (nothing left, nothing left)

Lời Việt

Love Spent | Madonna

Anh đã có tất cả con người em, vậy mà anh vẫn muốn nhiều hơn nữa
Nếu như em nghèo hèn thì liệu anh có muốn kết hôn với em
Có, nếu như em là kho báu của anh
Anh sẽ tìm thấy một thời khắc trân trọng em

Làm thế nào mà anh không thể nhìn thấy
Tất cả những gì anh cần
Em đều đáp ứng đủ cả

Cho đến phút cuối
Tất cả điều này như giả vờ
Không gì là miễn phí cả

Hãy giữ chặt em như đang giữ tiền của
Hãy nói cho em biết rằng anh muốn có em
Dành tình yêu của anh cho em thôi
Dành tình yêu của anh cho em thôi
Bây giờ anh có tiền
Dùng thỏa thích cho đến khi chẳng còn gì
Dành tình yêu của anh cho em thôi
Dành tình yêu của anh cho em thôi

Nếu chúng ta mở một tài khoản chung
Nó sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả các nghi ngờ của anh
Thành thật mà nói nếu tên của em là Benjamin
Chúng ta sẽ không có trong đống lộn xộn mà chúng ta đang mắc phải

Anh chơi đùa trái tim em
Cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta
Đó là những gì anh đã nói
Bây giờ anh có chiếc xe phóng nhanh như gió
Phụ nữ và quán bar
Luôn hiện diện trong đầu anh

Hãy giữ chặt em như đang giữ tiền của
Hãy nói cho em biết rằng anh muốn có em
Dành tình yêu của anh cho em thôi
Dành tình yêu của anh cho em thôi
Bây giờ anh có tiền
Dùng thỏa thích cho đến khi chẳng còn gì
Dành tình yêu của anh cho em thôi
Dành tình yêu của anh cho em thôi

Em muốn anh giữ lấy em
Cũng giống như anh giữ lấy tiền của anh
Hãy giữ lấy em trong vòng tay anh
Cho đến hơi thở cuối cùng

Em muốn anh giữ lấy em
Cũng giống như bạn giữ tiền của bạn
Hãy giữ chặt lấy nó
Cho đến khi không gì còn sót lại

Tiêu tình
Cảm giác tiêu tình
Yeah, em đã tiêu tình
Tự hỏi tình yêu đã ra đi nơi nào
Tiêu tình
Yeah, em tiêu tình
Thực sự tiêu tình
Tự hỏi tất cả đã ra đi nơi nào

Em muốn anh giữ lấy em
Cũng giống như anh giữ lấy tiền của anh
Hãy giữ lấy em trong vòng tay anh
Cho đến hơi thở cuối cùng

Em muốn anh giữ lấy em
Cũng giống như bạn giữ tiền của bạn
Hãy giữ chặt lấy nó
Cho đến khi không gì còn sót lại (không gì còn sót lại, không gì còn sót lại)

Tiêu tình
Cảm giác tiêu tình
Yeah, em đã tiêu tình
Tự hỏi tình yêu đã ra đi nơi nào
Tiêu tình
Yeah, em tiêu tình
Thực sự tiêu tình
Tự hỏi tất cả đã ra đi nơi nào

Em muốn anh giữ lấy em
Cũng giống như anh giữ lấy tiền của anh
Hãy giữ lấy em trong vòng tay anh
Cho đến hơi thở cuối cùng

Em muốn anh giữ lấy em
Cũng giống như bạn giữ tiền của bạn
Hãy giữ chặt lấy nó
Cho đến khi không gì còn sót lại (không gì còn sót lại, không gì còn sót lại)

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.