HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Dance On | Blush tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Dance On | Blush

On and on and on and on and on
On and on and on and on and on
Feels like I'm walking on broken glass
It cuts me deep, I won't step back

Out of the fire, into the unknown
It really burns to be alone

But I'm forgetting bout the past
And thinking about the future
Trying to find who I was before we were together
My heart is like a ghost town
But I'm gonna keep looking up

Up, up, up, up up up
And no I won't stop

You kill the music
Thought I'd trip and lose it
But I just gotta keep my rhythm
And I just gotta keep believin
That it's just a matter of time
Til i heal this heart of mine

So I'm just gonna keep my rhythm
And Forget about it,
Just dance on and on and on and on

Got to dance
Gotta dance on and on and on
Got to dance

Keep that beat on
Til I shake him off
My tears have dried
My heart is tough

I don't know where this will lead or what I will find
I'm living in this state of mind
But I'm forgetting about the past
And thinking about the future
Try to find who I was before we were together


My heart is like a ghost town
But I'm gonna keep pushing up, up, up, up up

And no I won't stop
You kill the music
Thought I'd trip and lose it
But I just gotta keep my rhythm
And I just gotta keep believin
That it's just a matter of time
Til i heal this heart of mine
So I'm just gonna keep my rhythm
And Forget about it,
Just dance on and on and on and on
Got to dance
Gotta dance on and on and on
Got to dance

Lời Việt

Dance On | Blush

Tiếp và tiếp và tiếp và tiếp và tiếp
Tiếp và tiếp và tiếp và tiếp và tiếp
Em cảm thấy như đang đi trên các mảnh vỡ của thủy tinh
Nó cắt sâu vào em, nhưng em sẽ không lùi bước

Vươn khỏi ngọn lửa, vào chốn vô định
Em cảm thấy như bị đốt cháy khi phải cô đơn

Nhưng em sẽ quên đi quá khứ
Và sẽ chỉ nghĩ về tương lai của mình
Và cố gắng tìm lại con người em trước đây khi chúng ta còn ở bên nhau
Trái tim em như một thị trấn hoang tàn
Nhưng em vẫn sẽ tiếp tục nhìn về phía trước

Tiếp, tiếp, tiếp, tiếp tiếp
Và không bao giờ có chuyện em dừng lại

Anh đã làm âm nhạc biến mất
Dù cho em có vấp ngã hay mất mát
Nhưng em vẫn sẽ giữ lại nhịp điệu của mình
Và giữ lại cả những niềm tin
Đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi
Cho đến khi trái tim em được chữa lành

Do đó, em sẽ giữ lại nhịp điệu của riêng mình
Và quên đi chuyện đó,
Sẽ chỉ nhảy tiếp và nhảy tiếp và nhảy tiếp

Em sẽ vẫn nhảy tiếp
Vẫn luôn nhảy tiếp và nhảy tiếp
Vẫn sẽ nhảy tiếp

Và giữ vững nhịp điệu
Đến khi nào anh đi khỏi
Nước mắt của em đã cạn khô
Trái tim của em đã khô cứng

Em không biết sẽ phải đi đến nơi nào hay cần có thứ gì
Em vẫn sẽ sống với những cảm xúc này
Nhưng em sẽ quên đi quá khứ
Và sẽ chỉ nghĩ về tương lai của mình
Và cố gắng tìm lại con người em trước đây khi chúng ta còn ở bên nhau

Trái tim em như một thị trấn hoang tàn
Nhưng em sẽ mãi sống tiếp, tiếp, tiếp, tiếp, tiếp

Không bao giờ có chuyện em dừng lại
Anh đã làm âm nhạc biến mất
Dù cho em có vấp ngã hay mất mát
Nhưng em vẫn sẽ giữ lại nhịp điệu của mình
Và giữ lại cả những niềm tin
Đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi
Cho đến khi trái tim em được chữa lành
Do đó, em sẽ giữ lại nhịp điệu của riêng mình
Và quên đi chuyện đó,
Sẽ chỉ nhảy tiếp và nhảy tiếp và nhảy tiếp
Em sẽ vẫn nhảy tiếp
Vẫn luôn nhảy tiếp và nhảy tiếp
Vẫn sẽ nhảy tiếp

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.