HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài All Kinds Of Kinds | Miranda Lambert tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

All Kinds Of Kinds | Miranda Lambert

Ilsa was an acrobat who went and fell in love
With that Horatio the human cannonball

A wedding 'neath the big top tent with Barkers, clowns, and elephants
Side show family, oddities and all

The dog-faced boy howled out with joy
As the tattooed lady was cryin'
Ever since the beginning,
To keep the world spinnign
It takes all kinds of kinds

Thomas was a congressman
With closets full of skeletons
And dresses that he wore on Friday nights
Phyllis was a pharmacist, a dab of that, a pinch of this
Concocted to suppress her appetite

When the children were fiddlin', she'd slip 'em some Ritalin
And wait for Thomasina to arrive
Ever since the beginning,
To keep the world spinning
It takes all kinds of kinds

When I play this old guitar, from children's shows to smoky bars
I take a break and think about the past
When I stood up in geometry and everybody stared at me
And I tossed by text into the trash

I scratched off my number while hitching out under
That bush league population sign
Ever since the beginning,
To keep the world spinning
It takes all kinds of kinds

Some point the finger, let ignorance linger
If they'd look in the mirror they'd find
Ever since the beginning,
To keep the world spinning
It takes all kinds of kinds
All kinds of kinds
All kinds of kinds

Lời Việt

All Kinds Of Kinds | Miranda Lambert

Ilsa là một vận động viên nhào lộn, cô gần như đã phải lòng Horatio người được đẩy ra từ một khẩu pháo

Một đám cưới đã diễn ra bên dưới đỉnh túp lều lớn với những khẩu pháo, những chú hề và lũ voi
Thuộc nhóm chương trình gia đình, lối cư xử lập dị thế đấy

Chàng trai có khuôn mặt chó sung sướng tru lên
Khi người phụ nữ mình mẩy xăm hình đang khóc
Ngay từ thưở ban sơ,
Để giữ cho thế giới xoay vần
Thì cần phải có đầy đủ các chủng loại.

Thomas là một nghị sĩ quốc hội
Với tủ quần áo đầy những bộ xương
Và những bộ váy mà ông mặc vào những đêm thứ Sáu
Phyllis là một dược sĩ, một miếng cái đó, một nhúm cái này
Được pha chế nhằm ngăn chứng thèm ăn của cô.

Khi lũ trẻ phá bĩnh, cô sẽ đút nhanh cho chúng vài viên Ritalin
Và chờ cho Thomasina đến
Ngay từ thuở ban sơ,
Để giữ cho thế giới xoay vần
Thì cần phải có đầy đủ các chủng loại.

Khi tôi chơi cây guitar cũ này, từ những chương trình dành cho thiếu nhi cho đến những nơi sực khói thuốc
Tôi nghỉ ngơi và suy nghĩ về quá khứ
Hồi tôi đại diện trong môn hình học và mọi người nhìn đăm đăm vào tôi
Và tôi đã ném thẳng bài kiểm tra vào thùng rác

Tôi đã gạch xóa đi số nhà của mình khi mà nằm dưới vùng
Có điểm dân cư quy tụ dày đặc
Ngay từ thưở ban sơ,
Để giữ cho thế giới xoay vần
Thì cần phải có đầy đủ các chủng loại.

Vài người quen thói xỉa xói, mặc cho sự ngu dốt còn đó
Nếu họ soi gương thì sẽ thấy
Ngay từ thuở ban sơ,
Để giữ cho thế giới xoay vần
Thì cần phải có đầy đủ các chủng loại.
Đầy đủ các chủng loại.
Đầy đủ các chủng loại.

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.