HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Don't Say Goodbye | Take That tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Don't Say Goodbye | Take That

Don't stay where you are not loved
Those people obscure the view
But if I've done my job
They won't wanna mess with you

Finding some romances
A place where you exist
Live with your mother's smile
But see you through daddy's eyes

You might lose your dignity
But it's not what it used to be

And don't say goodbye to the world
Until you 've loved somebody
Don't say goodbye to the world
Until you've lived like kings and queens
I'll be the first, the last thing that you see
But don't say goodbye to me

Just listen to your heart
Not the voices in your head
Forget how it'd made you feel
But don't forget what was said

Tears are words than we can touch
When words only say so much
Look out? what you've got
Then you'll always have enough

You might lose your dignity
But look what it's done for me

And don't say goodbye to the world
Until you 've loved somebody
Don't say goodbye to the world
Until you've lived like kings and queens
I'll be the first, the last thing that you see
But don't say goodbye to me

And don't say goodbye to the world
Until you've loved somebody
Don't say goodbye to the world
Until you've lived like kings and queens
I'll be the first, the last thing that you see
But don't say goodbye to me

Lời Việt

Don't Say Goodbye | Take That

Đừng ở lại nơi mà em không hề yêu thương
Những con người đó che khuất đi tầm nhìn
Nhưng nếu anh hoàn thành việc của mình
Họ sẽ không muốn gây rối với em

Tìm vài nơi lãng mạn
Một nơi mà em tồn tại
Sống với nụ cười của mẹ
Nhưng nhìn thấy con người em thông qua đôi mắt của cha

Em có thể đánh mất giá trị của mình
Nhưng nó không phải là những gì nó đã từng

Và đừng nói lời tạm biệt với thế giới
Cho đến khi em đã yêu ai đó
Đừng nói lời tạm biệt với thế giới
Cho đến khi em đã sống như những vị vua và các bà hoàng
Anh sẽ là người đầu tiên, là điều cuối cùng mà em thấy
Nhưng đừng nói lời tạm biệt với anh

Chỉ cần lắng nghe tiếng trái tim của em hơn nữa
Không phải tiếng nói trong đầu của em
Quên đi nó khiến em cảm thấy thế nào
Nhưng đừng quên những gì đã nói

Những giọt nước mắt là những ngôn từ hơn cả chúng ta có thể chạm vào
Khi lời nói đã thay hết mọi điều
Tìm kiếm điều gì? những gì em đã có
Sau đó, em sẽ luôn luôn cho là đủ

Em có thể đánh mất giá trị của mình
Nhưng nhìn này điều đã làm cho anh

Và đừng nói lời tạm biệt với thế giới
Cho đến khi em đã yêu ai đó
Đừng nói lời tạm biệt với thế giới
Cho đến khi em đã sống như những vị vua và các bà hoàng
Anh sẽ là người đầu tiên, là điều cuối cùng mà em thấy
Nhưng đừng nói lời tạm biệt với anh

Và đừng nói lời tạm biệt với thế giới
Cho đến khi em đã yêu ai đó
Đừng nói lời tạm biệt với thế giới
Cho đến khi em đã sống như những vị vua và các bà hoàng
Anh sẽ là người đầu tiên, là điều cuối cùng mà em thấy
Nhưng đừng nói lời tạm biệt với anh

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.