HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Kingdom Come (The Hunger Game OST) | The Civil Wars tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Kingdom Come (The Hunger Game OST) | The Civil Wars

Run, run, run away
Buy yourself another day
A cold wind's whispering secrets in your ear
So low only you can hear
Run, run, run and hide
Somewhere no one else can find
Tall trees bend and lean pointing where to go
Where you will still be all alone
Don't you fret, my dear
It'll all be over soon
I'll be waiting here for you
Run fast as you can
No one has to understand
Fly high across the sky from here to kingdom come
Fall back down to where you're from
Don't you fret, my dear
It'll all be over soon
I'll be waiting here for you
For you, for you
Don't you fret, my dear
(Don't you fret, my dear)
It'll all be over soon
(It'll all be over soon)
I'll be waiting here
Don't you fret, my dear
It'll be over soon
I'll be waiting here for you
For you, For you

Run, Run, Run Away
Run, Run, Run Away

Lời Việt

Kingdom Come (The Hunger Game OST) | The Civil Wars

Chạy, chạy, chạy đi
Mua cho bản thân thêm một ngày sống
Cơn gió lạnh thì thầm những bí mật vào tai
Rất khẽ chỉ riêng ta có thể nghe thấy
Chạy, chạy, chạy và nấp đi
Nơi nào đó không ai thấy được
Cây cao uốn mình chỉ lối
Nơi ta cũng vẫn đơn độc một mình
Đừng muộn phiền, bạn mến thương ơi
Tất cả sẽ kết thúc sớm thôi
Tôi sẽ chờ đợi bạn nơi đây
Chạy nhanh hết sức đi nào
Chẳng ai quan tâm đâu
Bay vút lên trời từ đây tới tận cõi vĩnh hằng
Rơi trở lại nơi ta bắt đầu
Đừng muộn phiền, bạn mến thương ơi
Tất cả sẽ kết thúc sớm thôi
Tôi sẽ chờ đợi bạn nơi đây
Chờ bạn, chờ bạn
Đừng muộn phiền, bạn mến thương ơi
(Đừng muộn phiền, bạn mến thương ơi)
Tất cả sẽ kết thúc sớm thôi
(Tất cả sẽ kết thúc sớm thôi)
Tôi sẽ chờ đợi bạn nơi đây
Đừng muộn phiền, bạn mến thương ơi
Tất cả sẽ kết thúc sớm thôi
Tôi sẽ chờ đợi bạn nơi đây
Chờ bạn, chờ bạn

Chạy, chạy, chạy đi
Chạy, chạy, chạy đi

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.