HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài No Reflection | Marilyn Manson tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

No Reflection | Marilyn Manson

Oh, ah ah ah ah
Oh, ah ah ah ah, oh

Crushing, cheating, changing.
Am I deaf or dead?
Is this constricting construction
Or just streets with rusty signs
Of something violent coming?

Oh, ah ah ah ah
Oh, ah ah ah ah, oh

This'll hurt you worse than me.
I'm weak, seven days a week.
Don't run from me. I won't
Bother counting one, two, three...

I don't know which me that I love.
Got no reflection.
I don't know which me that I love.
Got no reflection.

Show myself how to make a noose
A gun's cliche, and a razor too
I'm not a deathshare vacation, vacant station
Made of scars and filled with my old wounds

Oh, ah ah ah ah
Oh, ah ah ah ah, oh

This'll hurt you worse than me.
I'm weak, seven days a week.
Don't run from me. I won't
Bother counting one, two, three...

I don't know which me that I love.
Got no reflection.
I don't know which me that I love.
Got no reflection.

You don't even want to know what I'm gonna do to you.
You don't even want to know what I'm gonna do to you.
You don't even want to know what I'm gonna do to you.
You don't even want to know what I'm gonna do to you.

I don't know which me that I love.
Got no reflection.
I don't know which me that I love.
Got no reflection.

No Reflection.
No Reflection.

I've got no reflection.

Lời Việt

No Reflection | Marilyn Manson

Oh, ah ah ah ah
Oh, ah ah ah ah, oh

Nghiền nát, tiêu tan, thay đổi.
Tôi điếc hay đã chết?
Đây có phải là lời giải thích đầy gượng ép
Hoặc chỉ những con phố với những dấu vết phai màu
Của một cái gì đó bạo lực đang tiến tới?

Oh, ah ah ah ah
Oh, ah ah ah ah, oh

Điều này sẽ làm tổn thương em tồi tệ hơn cả anh.
Anh yếu đuối suốt cả bảy ngày một tuần.
Đừng chạy xa khỏi anh. Anh sẽ không
Bận tâm đếm một, hai, ba ...

Anh không biết rằng anh yêu bản thân anh.
Không có sự phản chiếu nào.
Anh không biết rằng anh yêu bản thân anh.
Không có sự phản chiếu nào.

Hãy chỉ cho bản thân anh làm thế nào để làm được một cái thòng lọng
Một khẩu súng chì, và dao cạo nữa
Anh không phải là một sự rời bỏ chết chóc, trạm bỏ hoang
Gây ra những vết sẹo và đầy những vết thương cũ của anh

Oh, ah ah ah ah
Oh, ah ah ah ah, oh

Điều này sẽ làm tổn thương em tồi tệ hơn cả anh.
Anh yếu đuối suốt cả bảy ngày một tuần.
Đừng chạy xa khỏi anh. Anh sẽ không
Bận tâm đếm một, hai, ba ...

Anh không biết rằng anh yêu bản thân anh.
Không có sự phản chiếu nào.
Anh không biết rằng anh yêu bản thân anh.
Không có sự phản chiếu nào.

Em thậm chí không muốn biết những gì anh sẽ làm cho em.
Em thậm chí không muốn biết những gì anh sẽ làm cho em.
Em thậm chí không muốn biết những gì anh sẽ làm cho em.
Em thậm chí không muốn biết những gì anh sẽ làm cho em.

Anh không biết rằng anh yêu bản thân anh.
Không có sự phản chiếu nào.
Anh không biết rằng anh yêu bản thân anh.
Không có sự phản chiếu nào.

Không một sự phản chiếu.
Không một sự phản chiếu

Anh đã không có sự phản chiếu bản thân mình.

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.