HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài If I Catch You | Michel Teló tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

If I Catch You | Michel Teló

Ow, wow, this way you're gonna kill me
Oh, if I catch you
Oh, my God if I catch you

Delicious, delicious
This way you're gonna kill me
Oh, if I catch you
Oh, my God, if I catch you

Saturday at the party
Everybody started to dance
Then the prettiest girl past in front of me
I got closer and started to say...

Wow, wow, this way you're gonna kill me
Oh, if I catch you
Oh, my God, if I catch you

Delicious, delicious
This way you're gonna kill me
Oh, if I catch you
Oh, my God if I catch you

Lời Việt

If I Catch You | Michel Teló

Ow, wow, em sẽ giết chết anh theo cách này
Oh, nếu anh bắt lấy em
Ôi, Chúa ơi, nếu anh bắt lấy em

Tuyệt hảo, tuyệt hảo
Em sẽ giết chết anh theo cách này
Oh, nếu anh bắt lấy em
Ôi, Chúa ơi, nếu anh bắt lấy em

Vào thứ bảy tại bữa tiệc
Mọi người đều bắt đầu nhảy
Sau đó cô gái xinh đẹp nhất đi ngang qua trước mặt anh
Anh tiến đến gần hơn và bắt đầu nói ...

Wow, wow, em sẽ giết chết anh theo cách này
Oh, nếu anh bắt lấy em
Ôi, Chúa ơi, nếu anh bắt lấy em

Tuyệt hảo, tuyệt hảo
Em sẽ giết chết anh theo cách này
Oh, nếu anh bắt lấy em
Ôi, Chúa ơi, nếu anh bắt lấy em

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.