HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Listen Up | Leslie Mosier tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Listen Up | Leslie Mosier

I try to find the courage to speak
When I'm around you you make me weak
So I'm writing down words
I hope you haven't heard before

I can sing it in a different key
I can even change the melody
As long as what I say at the end of the day
Shows you how I feel
Cause I'm sure that this is real

I am not a ghost
No I am something real
You could hold me close
Maybe we could make a deal
I'm not trying to hold you down
Or steal your crown
Just want you to be around
For all my invisible love
Just listen up

Listen up oh won't you listen up x2

I tried to paint a picture for you to see
That everywhere you are is where I want to be
I took a rocketship way up to mars
To try and bring you a star

But then the colors all started to run
And I crashed my ship right into the sun
Now I've tried everything and nothings worked
So I'll just stick to whatever I'm good at
I hope you like that

I am not a ghost
No I am something real
You could hold me close
Maybe we could make a deal
I'm not trying to hold you down
Or steal your crown
Just want you to be around
For all my invisible love
Just listen up

Listen up oh won't you listen up x2

I'm just a shy girl
Don't want to say hi girl
Let you pass me by without
Me looking in your eye girl

I can be you're my girl
That apple of your eye girl
I can give you wings so that, you can get to my world

I am not a ghost
No I am something real
You could hold me close
Maybe we could make a deal
I'm not trying to hold you down
Or steal your crown
Just want you to be around
For all my invisible love
Just listen up

Listen up oh won't you listen up x3
I'm singing loud enough
Why don't you listen up

Lời Việt

Listen Up | Leslie Mosier

Em cố gắng lây hết can đảm để nói chuyện
Khi em bên anh, anh làm em yếu đuối
Em đang viết vài lời
Em hy vọng trước đây anh chưa từng nghe

Em có thể hát với điệu nhạc khác
Em còn có thể thay đổi giai điệu
Chỉ cần những gì em nói vào cuối ngày
Bày tỏ cho anh cảm giác của em như thế nào
Bởi vì em chắc chắn đó là sự thật

Em không phải là một con ma
Không, em là một cái gì đó thật sự
Anh có thể giữ chặt em
Có lẽ chúng ta nên có thỏa thuận
Em không cố gắng để giữ anh lại
Hay chiếm được anh
Chỉ muốn anh ở gần thôi
Mặc dù tình yêu thầm lặng của em
Chỉ muốn lắng nghe

Lắng nghe, anh sẽ không lắng nghe sao x2

Em cố gắng vẽ một chân dung của anh để ngắm
Mọi nơi anh ở em đều muốn có mặt ở đó
Em đưa tên lửa tới sao Hỏa
Để thử và mang cho anh một ngôi sao

Nhưng rồi những màu sắc bắt đầu chạy loạn cả lên
Và con tàu của em đâm sầm vào mặt trời
Lúc đó em đã thử mọi thứ và không có cái gì hoạt động cả
Vì vậy em bám vào bất cứ cái gì chắc chắn
Em hy vọng anh thích điều đó

Em không phải là một con ma
Không, em là một cái gì đó thật sự
Anh có thể giữ chặt em
Có lẽ chúng ta nên có thỏa thuận
Em không cố gắng để giữ anh lại
Hay chiếm được anh
Chỉ muốn anh ở gần thôi
Mặc dù tình yêu thầm lặng của em
Chỉ muốn lắng nghe

Lắng nghe, anh sẽ không lắng nghe sao x2

Em chỉ là một cô gái nhút nhát
Là cô gái không muốn nói chào
Để anh đi ngang qua em như không có gì
Là cô gái đắm chìm trong mắt anh

Em muốn em là bạn gái của anh
Cô gái mà anh xem như vật quý giá phải gìn giữ
Em có thể trao đôi cánh để anh có thể bay vào thế giới trong em

Em không phải là một con ma
Không, em là một cái gì đó thật sự
Anh có thể giữ chặt em
Có lẽ chúng ta nên có thỏa thuận
Em không cố gắng để giữ anh lại
Hay chiếm được anh
Chỉ muốn anh ở gần thôi
Mặc dù tình yêu thầm lặng của em
Chỉ muốn lắng nghe

Lắng nghe, anh sẽ không lắng nghe sao x3
Em hát đủ lớn
Anh sẽ không lắng nghe sao?

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.