HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Sans Faire Un Bruit | Cécile Corbel tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Sans Faire Un Bruit | Cécile Corbel

Sans Faire Un Bruit

French

On raconte l'histoire d'une fille belle et fière
D'un chevalier sans terre qui l'emmena
Il l'enlève tout au bord au bord de la terre
A la frontière du nord elle le suivra

Sans faire un bruit la neige tombera et j'attends
Que la nuit et la ronde des heures me ramènent à toi

Toi ma belle si tu renonces à la mer
Je serai ton trésor ton père ton roi
Jamais ne serai tienne jamais ne serai toute à toi
Trois heures avant le jour je m'enfuirai

Sans faire un bruit la neige tombera et j'attends
Que la nuit et la ronde des heures me ramènent à toi
Et quand sans faire un bruit la neige doucement s'en ira
C'est la nuit et la ronde des heures qui te ramènera

Trois heures avant le jour elle se fond dans l'hiver
Et en renard de neige elle se changea

Sans faire un bruit la neige tombera et j'attends
Que la nuit et la ronde des heures me ramènent à toi
Et quand sans faire un bruit la neige doucement s'en ira
C'est la nuit et la ronde des heures qui te ramènera

Sans faire un bruit la nuit j'attends
Sans faire un bruit bien loin d'ici j'attends
Sans faire un bruit la nuit j'attends
Sans faire un bruit bien loin d'ici j'attends

English

We tell the story of a beautiful, proud girl,
Of a kingdomless night who took her
He takes her to the very edge, to the edge of the earth
To the northern frontier she will follow him

Without making a sound the snow will fall and I wait
For the night and the turning of time to restore me to you

You are my beautiful, if you give up the sea,
I will be your treasure, your father, your king,
Never will I hold you, never will I be everything to you
Three hours before the day I will escape

Without making a sound the snow will fall and I wait
For the night and the turning of time to return me to you
And when without making a sound the night will sweetly go,
It is the night and the turning of time which will return you

Three hours before the day, she goes into winter
And as an arctic fox she changes

Without making a sound the snow falls and I wait
For the night and the turning of time to return me to you
And when without making a sound the snow gently goes
It's the night and the turning of times which will return you

Without making a sound I await the night
Without making a sound I wait far from here
Without making a sound I await the night
Without making a sound I wait far from here

Lời Việt

Sans Faire Un Bruit | Cécile Corbel

Lẳng Lặng

Chúng tôi xin kể lại, chuyện như thế này đây:
Chuyện có nàng thiếu nữ kiêu hãnh đẹp tuyệt trần,
Chuyện có màn đêm không biên giới mang mãi nàng đi xa
Hắn mang nàng đi đến tận cùng thế giới
Nàng theo hắn đến vùng đất bắc xa xôi

Lằng lặng tuyết sẽ rơi và tôi sẽ đợi
Đợi màn đêm đợi thời gian ngược đảo hoàn tôi trả lại bên nàng

Người con gái yêu dấu của tôi, nếu nàng từ bỏ đại dương,
Tôi sẽ là người yêu quý, là người chở che, là vì vua của nàng,
Có bao giờ tôi giữ được nàng, có bao giờ tôi là tất cả
Ba tiếng trước ngày mới sang tôi bỏ chạy

Lằng lặng tuyết sẽ rơi và tôi sẽ đợi
Đợi màn đêm đợi thời gian ngược đảo hoàn tôi trả lại bên nàng
Và trong lẳng lặng màn đêm qua dịu dàng,
Là màn đêm là thời gian đảo ngược mang nàng trả lại cho tôi

Ba tiếng trước ngày mới sang, nàng bước vào mùa đông
Và chuyển mình hóa thành con cáo tuyết

Lằng lặng tuyết sẽ rơi và tôi sẽ đợi
Đợi màn đêm đợi thời gian ngược đảo hoàn tôi trả lại bên nàng
Và trong lẳng lặng bông tuyết tan êm đềm
Là màn đêm là thời gian đảo ngược mang nàng trả lại cho tôi

Lẳng lặng tôi sẽ đợi màn đêm
Lẳng lặng tôi chờ từ phương xa
Lẳng lặng tôi sẽ đợi màn đêm
Lẳng lặng tôi chờ từ phương xa

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.