HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Gang Bang | Madonna tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Gang Bang | Madonna

Like a bitch out of order
Like a bat out of hell
Like a fish out of water
I'm scared, can't you tell

Bang Bang
Bang Bang

I thought you were good
But you painted me bad
Compared to the others
You're the best thing I had

Bang Bang, shot you dead
Bang Bang, shot you dead

I thought it was you
And I loved you the most
But I was just keeping
My enemies close

I made a decision, I would never look back
So how did you end up with all my jack?

Bang Bang, shot you dead
Bang Bang, shot you dead (in the head)

Bitch out of order
Bat out of hell
Fish out of water
I'm scared, can't you tell

Bang Bang, shot you dead
Bang Bang, shot you dead

I made a decision, I would never look back
So how did you end up with all my jack?

Bang Bang, shot you dead
Bang Bang, shot you dead

Bang Bang, shot you dead, shot my lover in the head
Bang Bang, shot you dead and I have no regrets
Bang Bang, shot you dead in the head
Bang Bang, shot you dead, shot my lover in the head

And then I discovered
It couldn't get worse
You were building my coffin
You were driving my hearse

Bang Bang, shot you dead
Bang Bang, in the head

I thought it was you
And I loved you the most
But I was just keeping
My enemies close
I made a decision, I would never look back
So how did you end up with all of my jack?

Bang Bang, shot you dead, in the head

Bang Bang, shot you dead, my lover in the head
Bang Bang, shot you dead and I have no regrets
Bang Bang, shot you dead, in the head
Bang Bang, shot you dead, shot my lover in the head

You had to die for me baby

You had to die for me baby
You had to die for me baby
How could I move on with my life
If you didn't die for me baby
If you didn't die for me baby
I need you to die for me baby

Bang Bang, shot you dead, shot my lover in the head
Bang Bang, shot you dead, shot my lover in the head
Bang Bang, shot you dead, shot my lover in the head,
Now my lover is dead, and I have no regrets
He deserved it

And I'm going straight to hell
And I've got a lot of friends there
And if I see that bitch in hell
I'm gonna shoot him in the head again
Cause I wanna see him die
Over and Over and Over and Over and Over and Over and Over and Over

Now drive bitch
I said drive bitch
And while you're at it, die bitch
That's right drive bitch

Now drive bitch
I said drive bitch
And while you're at it, die bitch
That's right drive bitch

Now if you're gonna act like a bitch
Then you're gonna die like a bitch

Lời Việt

Gang Bang | Madonna

Như một con chó mất trật tự
Như một con dơi ra khỏi địa ngục
Như một con cá ra khỏi nước
Em sợ hãi, không thể nói với anh

Bang Bang
Bang Bang

Em đã từng nghĩ là anh rất tốt
Nhưng anh lại miêu tả em xấu xí
So sánh với những người khác
Anh là điều tốt nhất mà em đã có

Bang Bang, bắn anh chết
Bang Bang, bắn anh chết

Em nghĩ rằng nó là anh
Và em yêu anh nhất
Nhưng em chỉ đang giữ
Kẻ thù quá gần gũi

Em đã ra quyết định, sẽ không đời nào ngoảnh lại
Vì vậy, anh tính xử sao với đống rượu của em?

Bang Bang, bắn anh chết
Bang Bang, bắn chết (bắn vào đầu)

Một con chó mất trật tự
Mt con dơi ra khỏi địa ngục
Một con cá ra khỏi nước
Em sợ hãi, không thể nói với anh

Bang Bang, bắn anh chết
Bang Bang, bắn anh chết

Em đã ra quyết định, sẽ không đời nào ngoảnh lại
Vì vậy, anh tính xử sao với đống rượu của em?

Bang Bang, bắn anh chết
Bang Bang, bắn anh chết

Bang Bang, bắn anh chết, bắn vào đầu người yêu của em
Bang Bang, bắn chết và em không hối tiếc
Bang Bang, bắn vào đầu chết
Bang Bang, bắn anh chết, bắn vào đầu người yêu của em

Và sau đó em phát hiện ra
Nó không thể trở nên tồi tệ hơn
Anh đã đang xây cỗ quan tài của em
Anh đã đang lái xe tang của em

Bang Bang, bắn anh chết
Bang Bang, vào trong đầu

Em đã nghĩ rằng nó là anh
Và em yêu anh nhất
Nhưng em chỉ đang giữ
Kẻ thù của em quá gần gũi
Em đã ra quyết định, sẽ không đời nào ngoảnh lại
Vì vậy, anh tính xử sao với đống rượu của em?

Bang Bang, bắn chết, vào trong đầu

Bang Bang, bắn anh chết, bắn vào đầu người yêu của em
Bang Bang, bắn chết và em không hối tiếc
Bang Bang, bắn vào đầu chết
Bang Bang, bắn anh chết, bắn vào đầu người yêu của em

Anh phải chết vì em anh yêu ah

Anh phải chết vì em anh yêu ah
Anh phải chết vì em anh yêu ah
Làm thế nào em có thể tiếp tục với cuộc đời mình
Nếu anh không chết vì em anh yêu
Nếu anh không chết vì em anh yêu
Em cần anh chết vì em anh yêu

Bang Bang, bắn anh chết, bắn vào đầu người yêu của em
Bang Bang, bắn anh chết, bắn vào đầu người yêu của em
Bang Bang, bắn anh chết, bắn vào đầu người yêu của em
Bây giờ người yêu của em đã chết, và em không hối tiếc
Anh ta xứng đáng nhận nó

Và em đang đi thẳng xuống địa ngục
Và em đã có rất nhiều bạn bè ở đó
Và nếu em thấy con chó đó trong địa ngục
Em sẽ bắn vào đầu hắn một lần nữa
Vì em muốn nhìn thấy anh ta chết
Cứ lặp đi lặp lại….

Bây giờ lái xe đi con chó
Em nói lái đi đồ con chó
Và trong khi anh đang ở đó, đồ chó chết
Đúng rồi lái xe đi đồ chó lái

Bây giờ lái xe đi con chó
Em nói lái đi đồ con chó
Và trong khi anh đang ở đó, đồ chó chết
Đúng rồi lái xe đi đồ chó lái

Bây giờ nếu anh hành động như một con chó
Thì sau đó, anh cũng sẽ chết như một con chó

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.