HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Best Friend | Toni Braxton tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Best Friend | Toni Braxton

Oh, I remember on the 4th of July
That's when I learned it was true
The stories of taboo
How could you do it if your love was true
And still want to be in my life
And make no sacrifice
Now you come and tell me
That you're really sorry
And ask to be in my life again

Oh no there's no way to begin
Or start love over
Oh no lovemaking will there be here tonight
Oh don't you sigh
Or come cryin' on my shoulder
Should've thought about the consequences then
You and my best friend

Oh I recall the pain it hurt so bad
I didn't have the strength to live
But I was just too young to die
See I have had my heart broken before
But never like this
I admit it baby left me feeling scorned
Now the love inside my heart is fading
The trust of my man and my best friend betrayed

Oh no there's no way to begin
Or start love over
Oh no lovemaking will there be here tonight
Oh don't you sigh
Or come cryin' on my shoulder
Should've thought about the consequences then
You and my best friend

How could you do that to me
And tell me that our love would always be
Always be

Oh no there's no way to begin
Or start love over
Oh no lovemaking will there be here tonight
Oh don't you sigh
Or come cryin' on my shoulder
Should've thought about the consequences then
You and my best friend

Lời Việt

Best Friend | Toni Braxton

Em nhớ vào ngày bốn tháng bảy
Đó là khi em biết được đó là sự thật
Những câu chuyện của điều cấm kỵ
Làm thế nào anh có thể làm điều đó nếu tình yêu của anh là sự thật
Và vẫn muốn ở trong cuộc sống của em
Và làm cho không có sự hy sinh
Bây giờ anh đến và cho em biết
Rằng anh thực sự xin lỗi
Và đòi hỏi được về lại bên đời em

Ồ không không có cách nào để bắt đầu
Hoặc bắt đầu tình yêu một lần nữa
Ồ không cuộc ''chơi'' sẽ có ở đây đêm nay
Oh không được thở dài
Hoặc đến khóc trên vai của em
Hãy nên nghĩ về những hậu quả sau đó
Anh và người bạn thân nhất của em

Oh em nhớ lại nỗi đau làm em đau đớn vô cùng
Em không có sức mạnh để sống
Nhưng chỉ là em quá trẻ để chết
Nhìn xem em có một trái tim tan nát ngày trước
Nhưng không bao giờ giống như bây giờ
Em thừa nhận anh làm em cảm thấy khinh miệt
Bây giờ tình yêu trong trái tim em đang mờ dần
Sự tin tưởng người đàn ông và người bạn thân nhất của em phản bội

Ồ không không có cách nào để bắt đầu
Hoặc bắt đầu tình yêu một lần nữa
Ồ không cuộc ''chơi'' sẽ có ở đây đêm nay
Oh không được thở dài
Hoặc đến khóc trên vai của em
Hãy nên nghĩ về những hậu quả sau đó
Anh và người bạn thân nhất của em

Làm thế nào anh có thể làm điều đó với em
Và nói cho em biết rằng tình yêu của chúng ta sẽ luôn luôn tồn tại
Luôn luôn tồn tại

Ồ không không có cách nào để bắt đầu
Hoặc bắt đầu tình yêu một lần nữa
Ồ không cuộc ''chơi'' sẽ có ở đây đêm nay
Oh không được thở dài
Hoặc đến khóc trên vai của em
Hãy nên nghĩ về những hậu quả sau đó
Anh và người bạn thân nhất của em

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.